Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - Zintegrowana nauka języka angielskiego - wstęp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1b-PNJA-ZNJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA - Zintegrowana nauka języka angielskiego - wstęp
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Głównym założeniem przedmiotu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowej oraz komunikacyjnej. Celem zajęć jest doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, tj. sprawności produktywnych i receptywnych, a także wzbogacanie leksyki oraz rozwijanie zastosowania różnorodnych struktur gramatycznych.

Pełny opis:

Praca nad umiejętnościami i kompetencjami językowymi na poziomie zaawansowanym (C1).

Rozwijanie kompetencji do poprawnego i zróżnicowanego użycia języka.

Literatura:

Kenny, N. et al. 2013. Proficiency Expert. Pearson.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

• posiada aktywny zasób słownictwa w języku angielskim z zakresu kręgów tematycznych objętych modułem, na poziomie C1/C1+

• posiada szczegółową wiedzę z praktycznej gramatyki języka angielskiego i potrafi ją poprawnie, pisemnie i ustnie, stosować, na poziomie C1/C1+

• potrafi wypowiadać się w języku angielskim, wyrazić swoją opinię i ją uzasadnić, posiada kompetencję komunikacyjną odpowiadającą poziomowi C1/C1+

• czyta i rozumie oraz rozumie ze słuchu oryginalne teksty fabularne, publicystyczne i popularno-naukowe w języku angielskim na poziomie C1/C1+

• potrafi redagować samodzielne teksty pisemne na zadane tematy w języku angielskim na poziomie C1/C1+

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia i oceny zajęć są:

1) Obecność, czyli regularne uczęszczanie na zajęcia.

2) Odrabianie prac domowych (ćwiczenia, prace pisemne)

3) Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

4) Napisanie dwóch testów (w połowie semestru i na koniec).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.