Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

DRŚ - Podstawy pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DRŚ-PPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DRŚ - Podstawy pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Problematyka zajęć/materiał wymagany do zaliczenia obejmuje następujące kwestie:

1. Misja i definicje pracy socjalnej.

2. Historyczne korzenie i początki pracy socjalnej jako działalności zawodowej

3. Metody pracy socjalnej.

4. Wartości i etyka pracy socjalnej.

5. Funkcja podejścia systemowego w pracy socjalnej i główne założenia teorii systemów.

6. Podstawowy model pracy socjalnej.

7. Procedura rozwiązywania problemów jako podstawa metodyczna w pracy socjalnej.

8. Wiedza, umiejętności, wartości jako składowe wyposażenia zawodowego pracowników

socjalnych.

9. Obszary pracy socjalnej we współczesnym społeczeństwie.

10. Praca socjalna w środowisku lokalnym.

Pełny opis:

Problematyka zajęć/materiał wymagany do zaliczenia obejmuje następujące kwestie:

1. Misja i definicje pracy socjalnej.

2. Historyczne korzenie i początki pracy socjalnej jako działalności zawodowej

3. Metody pracy socjalnej.

4. Wartości i etyka pracy socjalnej.

5. Funkcja podejścia systemowego w pracy socjalnej i główne założenia teorii systemów.

6. Podstawowy model pracy socjalnej.

7. Procedura rozwiązywania problemów jako podstawa metodyczna w pracy socjalnej.

8. Wiedza, umiejętności, wartości jako składowe wyposażenia zawodowego pracowników

socjalnych.

9. Obszary pracy socjalnej we współczesnym społeczeństwie.

10. Praca socjalna w środowisku lokalnym.

Literatura:

- Dubois B., Miley K., Praca socjalna, zawód, który dodaje sił, “Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Interart, Warszawa 1996.

- Nocuń A.W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, “Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Interart, Warszawa 1996.

- Pedagogika społeczna, Pilch T., Lepalczyk I. (red.), wyd. II, Wydawnictwo “Żak”, Warszawa 1996: Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej; Lalak D., Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków; Szmagalski J., Metoda grupowa w pracy socjalnej; Pilch T., Metoda organizowania środowiska.

- Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Warszawa, Wyd. UW 1994, Wydawnictwo “Żak” 1996.

- Theiss W., Bojownik, instruktor, profesjonalista. Z tradycji zawodu pracownika socjalnego w Polsce, “Praca Socjalna” 1/1992.

- Watts S., Praca socjalna w społeczności lokalnej, w: Lishman J. (red.) Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej. „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Śląsk, Katowice 1998.

- Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, “Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Interart, Warszawa Literatura uzupełniająca: Pilch T., Lalak. (red.), Elementarne pojęcia pracy socjalnej; książki R. Wroczyńskiego i A. Kamińskiego, Lepalczyk I., Wasilewska. (red.) Helena Radlińska- człowiek i wychowawca.; Lepalczyk I. (red.) Helena Radlińska. Życie i twórczość.

Hasła dot. pracy socjalnej w Encyklopedii pedagogicznej XXI w.;

Teksty źródłowe: prace Heleny Radlińskiej. Ustawa o pomocy społecznej oraz publikacje IASSW, IFSW, PTPS dostępne w Internecie, publikacje zagraniczne dostępne u wykładowcy.

1996.

Efekty uczenia się:

1. Wiadomości

• Zna historię, definicje, podstawy teoretyczne i współczesne zadania racy socjalnej

2. Zrozumienie

• Potrafi dostrzec kwestie, potrzeby i zagrożenia społeczne i ich uwarunkowania.

• Rozumie sytuację osób wykluczonych społecznie

• Identyfikuje się z wartościami pracy socjalnej

3. Zastosowanie

• Potrafi odnieść założenia teoretyczne do praktyki i potrzeb społecznych

• Potrafi identyfikować potrzeby społeczne i działać na rzecz jednostek, grup i społeczności

• Potrafi działać na rzecz zmiany społecznej

• Analiza

• Porównuje sytuację pracy socjalnej w Polsce i krajach rozwiniętych

4. Synteza

• Potrafi połączyć teorię i praktykę

5. Ocena

• Ocenia stan pracy socjalnej w Polsce i formułuje zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się sprawdzianem w formie pisemnego kolokwium, którego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu modułowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozdrowicz, Krystyna Marzec-Holka
Prowadzący grup: Krystyna Marzec-Holka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Naumiuk
Prowadzący grup: Agnieszka Naumiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.