Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Instytucje rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DZ-INS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Instytucje rynku pracy
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poznanie działalności Instytucji rynku pracy w PolsceTryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć poruszana będzie problematyka związana z działalnością Instytucji rynku pracy w Polsce oraz innych podmiotów wspierających działania Instytucji rynku pracy m.in. akademickich biur karier, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy .

Pełny opis:

Podczas zajęć będzie podejmowana następująca problematyka:

1. Cele działań podejmowanych przez Instytucje rynku pracy i innych wspierających je podmiotów.

2. Charakterystyka działalności: Publicznych służb zatrudnia, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych oraz instytucji dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego.

3. Charakterystyka usług prowadzonych przez instytucje rynku pracy.

4. Wybrane narzędzia wykorzystywane przez doradców zatrudnionych w instytucjach rynku pracy.

Literatura:

Guzikowski M. , Instytucje rynku pracy w krajach transformacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Chłoń-Domińczak A. (red.), Edukacja i rynek pracy, IBE, Warszawa. 2016.

Kwiatkowski E., Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota – tendencje i znaczenie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

E. Siarkiewicz, B. Wojtasik, Być doradcą. Doświadczenia i refleksje. Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.

Kwartalnik Rynek Pracy: https://www.ipiss.com.pl/kwartalnik-rynek-pracy; http://www.czasopismorynekpracy.pl/

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2004, ze zm. Dz.U. 2018 poz. 1265

Publikacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

Zna cele działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy.

Potrafi scharakteryzować działania podejmowane przez instytucje rynku pracy.

Umiejętności:

Potrafi zaprojektować narzędzia wykorzystywane przez doradców zatrudnionych w instytucjach rynku pracy.

Potrafi ocenić trafność działań, zaproponowanych przez wybraną instytucje rynku pracy.

Kompetencje społeczne:

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy doradcy zatrudnionego w instytucjach rynku pracy.

Docenia konieczność uczenia się przez całe życie i doskonalenia warsztatu pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Sporządzenie analizy SWOT dla wybranej instytucji rynku pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dębska
Prowadzący grup: Ewa Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.