Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Praca z dziećmi ze zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-PWT-PD Kod Erasmus / ISCED: 05.2 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: MS2 - Praca z dziećmi ze zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy z dziećmi ze zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczych i wspierających rodziny. Przedmiot dostarcza wiedzy niezbędnej do identyfikowania potrzeb tych dzieci oraz ich efektywnego zaspokajania.Założeniem przedmiotu jest także wyposażenie słuchacza w kompetencje komunikacyjne i społeczne niezbędne doprowadzenie skutecznego dialogu z placówkami i osobami (też rodzicami) wspierającymi rodziny i dzieci ze zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych.

Skrócony opis:

Przedmiot służy przygotowaniu studentów do profesjonalnej pracy zarówno w placówkach oświatowych typu przedszkola i szkoły jak i poza oświatowych tj. różnego rodzaju fundacjach, ośrodkach, klubach służących wspieraniu dzieci w obszarze rozwojowym i edukacyjnym pochodzących ze zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych. Treści przedmiotu pozwalają poznać specyfikę funkcjonowania różnych środowisk społecznych w tym szczególnie rodzin oraz podstawowe cechy charakteryzujące różne kultury. Stanowi podstawę do integrowania dzieci z tych środowisk oraz sprzyja budowaniu otwartych, tolerancyjnych postaw studentów wobec odmienności kulturowych i odmiennych.

Pełny opis:

Przedmiot bazuje na wcześniej zdobytych przez studentów wiadomościach oraz umiejętnościach pozwalających na organizowanie efektywnej pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

Przedmiot służy przygotowaniu studentów do profesjonalnej pracy zarówno w placówkach oświatowych typu przedszkola i szkoły jak i poza oświatowych tj. różnego rodzaju fundacjach, ośrodkach, klubach służących wspieraniu dzieci w obszarze rozwojowym i edukacyjnym pochodzących ze zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych. Treści przedmiotu pozwalają poznać specyfikę funkcjonowania różnych środowisk społecznych w tym szczególnie rodzin oraz podstawowe cechy charakteryzujące różne kultury. Stanowi podstawę do integrowania dzieci z tych środowisk oraz sprzyja budowaniu otwartych, tolerancyjnych postaw studentów wobec odmienności kulturowych i odmiennych.

Przedmiot dostarcza informacji na temat pracy z takimi dziećmi, przepisów prawnych regulujących niektóre sposoby postępowania oraz kształtuje umiejętności nawiązywania współpracy z różnymi instytucjami i negocjowania na rzecz wspierania rozwoju i edukacji dzieci z uwzględnieniem ich przynależności do specyficznych grup kulturowych i poszanowaniem praw osobistych.

Literatura:

J. Surima, E. Murawska, D.Apanel, G. Durka - Edukacja w obliczu przemian społecznych

T. Lewowicki, A. Szczurek - Boruta, B. Grabowska - Kultura w edukacji międzykulturowej

Efekty uczenia się:

Student potrafi charakteryzować różne środowiska społeczne i kulturowe, zna specyfikę ich funkcjonowania i potrafi adekwatnie do sytuacji wspierać dzieci pochodzące z tych środowisk. Student zna i interpretuje zasady pracy z dziećmi o odmiennych potrzebach ze względu na ich pochodzenie kulturowe na rzecz szeroko rozumianej integracji społecznej. Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu m.in. psychologii i socjologii oraz metodyk nauczania dla wspierania funkcjonowania edukacyjnego i poza edukacyjnego dzieci ze zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych. Jest w swoich działaniach empatyczny ale i racjonalny oraz otwarty i elastyczny.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie studentów na podstawie prac, których tematyka jest określa przez prowadzącego kurs z uwzględnieniem aktywności studentów podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Markowska-Manista, Małgorzata Sieńczewska
Prowadzący grup: Urszula Markowska-Manista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot służy przygotowaniu studentów do profesjonalnej pracy zarówno w placówkach oświatowych typu przedszkola i szkoły jak i poza oświatowych tj. różnego rodzaju fundacjach, ośrodkach, klubach służących wspieraniu dzieci w obszarze rozwojowym i edukacyjnym pochodzących ze zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych. Treści przedmiotu pozwalają poznać specyfikę funkcjonowania różnych środowisk społecznych w tym szczególnie rodzin oraz podstawowe cechy charakteryzujące różne kultury. Stanowi podstawę do integrowania dzieci z tych środowisk oraz sprzyja budowaniu otwartych, tolerancyjnych postaw studentów wobec odmienności kulturowych i odmiennych.

Pełny opis:

Przedmiot bazuje na wcześniej zdobytych przez studentów wiadomościach oraz umiejętnościach pozwalających na organizowanie efektywnej pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

Przedmiot służy przygotowaniu studentów do profesjonalnej pracy zarówno w placówkach oświatowych typu przedszkola i szkoły jak i poza oświatowych tj. różnego rodzaju fundacjach, ośrodkach, klubach służących wspieraniu dzieci w obszarze rozwojowym i edukacyjnym pochodzących ze zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych. Treści przedmiotu pozwalają poznać specyfikę funkcjonowania różnych środowisk społecznych w tym szczególnie rodzin oraz podstawowe cechy charakteryzujące różne kultury. Stanowi podstawę do integrowania dzieci z tych środowisk oraz sprzyja budowaniu otwartych, tolerancyjnych postaw studentów wobec odmienności kulturowych i odmiennych.

Przedmiot dostarcza informacji na temat pracy z takimi dziećmi, przepisów prawnych regulujących niektóre sposoby postępowania oraz kształtuje umiejętności nawiązywania współpracy z różnymi instytucjami i negocjowania na rzecz wspierania rozwoju i edukacji dzieci z uwzględnieniem ich przynależności do specyficznych grup kulturowych i poszanowaniem praw osobistych.

Literatura:

J. Surima, E. Murawska, D.Apanel, G. Durka - Edukacja w obliczu przemian społecznych

T. Lewowicki, A. Szczurek - Boruta, B. Grabowska - Kultura w edukacji międzykulturowe

Januszewska E., Markowska-Manista U. (2017). Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, Wyd. APS, Warszawa.

Śmiechowska-Petrovskij E. (red.). (2016) Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych, Wyd. UKSW, Warszawa.

Markowska-Manista U. (2016), Walka ze stereotypami odmienności kulturowej – szkolne i pozaszkolne pola bitewne , w: Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w

zamian? / Dudzikowa M., Jaskulska S. (red.), Wolters Kluwer SA, ss. 315-339.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.