Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBSp-Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MBSp-MET-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBSp-Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie metodologii nauk społecznych z ukierunkowaniem na zasady i etapy tworzenia projektu badawczego na uzytek pracy magisterskiej.

Omawiane są następujące kluczowe zagadnienia:

Nauka i wiedza – źródła, cele, kryteria naukowości, metody wyjaśniania.

Tworzenie pojęć naukowych, definicje naukowe, konceptualizacja, operacjonalizacja.

Planowanie procesu badawczego od problemu badawczego do wniosków.

Prowadzenie badania –naukowe metody zbierania danych.

Naukowe metody analizy danych.

Wymogi etyczne prowadzenia badań.

Wymogi stawiane publikacji naukowej.

Pełny opis:

Na wykładzie szczegółowo są omawiane najważniejsze aspekty teoretyczne i empiryczne procesu badawczego:

1. Nauka i wiedza – różnice, źródła, cele, kryteria naukowości, metody wyjaśniania naukowego, dziedziny i dyscypliny naukowe.

Tworzenie pojęć naukowych, definicje naukowe, błędy definiowania, konceptualizacja, operacjonalizacja.

Planowanie procesu badawczego od problemu badawczego do wniosków, analiza błędów charakterystycznych dla każdego etapu.

Pomiar, prowadzenie badania –naukowe metody zbierania danych, jakościowe i ilościowe.

Naukowe metody analizy danych, jakościowe i ilościowe.

Wymogi etyczne prowadzenia badań

Wymogi stawiane publikacji naukowej - struktura, język, zawartość merytoryczna.

Wszystkie elementy procesu badawczego są ilustrowane przykładami z prac naukowych, także dyplomowych.

Literatura:

E, Babbie, Badania Społeczne w praktyce.

Ch. Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych.

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych.

K. Konarzewski, Prowadzenie badań oświatowych.

A.N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma uporządkowaną wiedzę o specyfice nauk społecznych i humanistycznych i ich związkach z innymi naukami.

2. Ma uporządkowana wiedzę o schematach badawczych, o typach badań i metodach i narzędziach badawczych pedagogiki i antropologii kulturowej.

3. Ma pogłębioną wiedzę o etapach badania naukowego, od pomysłu na badanie do napisania pracy naukowej.

4. Ma pogłębioną wiedzę o etycznych zasadach prowadzenia badania naukowego i publikacji wyników.

Umiejętności:

1. Potrafi odróżnić wiedzę naukową od nie naukowej.

2. Poprawnie posługuje się terminologią metodologiczną.

3. Poprawnie definiuje pojęcia naukowe z zakresu nauk społecznych. rozumie ich abstrakcyjność i relacje z rzeczywistością.

4. Potrafi zaplanować i zrealizować projekt badawczy.

5. Potrafi analizować wyniki badania i sformułować wnioski, w analizie empirycznej wykorzystuje dorobek teoretyczny.

Kompetencje społeczne:

1. Jest badaczem wrażliwym na społeczne i etyczne konsekwencje swoich działań.

2. Jest zainteresowany nauką, problemami społecznymi i kulturą, upowszechnia zdobytą w tym zakresie wiedzę.

3. Ma potrzebę obserwacji zmieniającej się rzeczywistości i stałego uzupełniania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie na ocenę obejmujące sprawdzenie wiedzy z

wykładu. Ocena będzie miała znaczenie dla oceny z egzaminu modułowego.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Pęczak
Prowadzący grup: Anna Wiłkomirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Pęczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.