Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1-Edukacja w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS1-PO-EE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Edukacja w Europie
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Konwersatorium Edukacja w Europie jest praktyczną kontynuacją wykładów z Polityki oświatowej. Program zajęć opiera się na zagadnieniach omówionych podczas wykładu, rozszerza je i umożliwia w praktyczny sposób wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Konwersatorium realizowane jest metodą projektów, inscenizacji i case study. Studenci wcielają się w role międzynarodowych ekspertów oświatowych przygotowując i prezentując w zespołach eksperckich własne projekty i raporty oświatowe. Tematy skupiają się na kluczowych zagadnieniach europejskiej polityki, a podstawą do opracowania raportów są systemy oświatowe państw Europy.

Pełny opis:

Tematy projektów do realizacji;

1.Uwarunkowania i zasady polityki oświatowej. Studium przypadku.

2.Szkolnictwo obowiązkowe. Od minimum do maksimum.

3.Szkolnictwo wyższe. Od minimum do maksimum.

4.Ocena polskiego systemu oświatowego. Ekspertyza.

5.Eksperyment szkolny. Projekt.

6.Kierunki polityki oświatowej do 2050 r. Raport.

Literatura:

1.Ahier J., Cosin B., Hales M. (1999), Diveristy and Change. Education, Policy and Selection, Routledge, London and New York

2.Cylkowska-Nowak M. (2004), Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie, w: Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

3.Dziewulak D.: Systemy szkolne Unii Europejskiej, Żak Warszawa 1997 r.

4.Dziewulak D. autor haseł: systemy edukacyjne Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Portugalii w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 1 A-F. Tom 2 G-Ł. Tom 3 M-O, Tom 4 P, Wydawnictwo Akademickie Żak, WARSZAWA 2003 r.

5.Dziewulak D.: Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich, naukowy kwartalnik Biura Analiz Sejmowych STUDIA BAS nr 2(46)2016.

6.Dziewulak D.: System szkolny Irlandii, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych,

ANALIZY BAS nr 14(118)2014.

7.Dziewulak D.: Finansowanie zakupu podręczników szkolnych w wybranych państwach, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych ANALIZY BAS nr 4(108)2014.

8.Dziewulak D.: Szkolnictwo wyższe w świetle raportów edukacyjnych, naukowy kwartalnik Biura Analiz Sejmowych STUDIA BAS nr 3(35)2013.

9.Dziewulak D.: Nadzór pedagogiczny w systemach edukacyjnych w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych ANALIZY BAS 2013 r. nr 7(96)

10.Dziewulak D.: Kształcenie zawodowe w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych ANALIZY BAS 2013 r. nr 6(95)

11.Dziewulak D.: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkolnictwie zawodowym w Polsce i w wybranych państwach UE, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych ANALIZY BAS 2013 r. nr 4(93)

12.Dziewulak D.: Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych ANALIZY BAS 2012 r. nr 18(85)

13.Gmerek T. (2011), Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Impuls, Kraków

14.Hildebrandt D. (2006), Zjednoczenie Niemiec a edukacja obowiązkowa w nowych krajach związkowych, Garmond, Poznań

15.Konarzewski K., TIMSS i PIRLS 2011. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej, Warszawa 2012.

16.Melosik Z. (2007), Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Impuls, Kraków

17.Michalik E., Chałupczak H. (2006), Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

18.Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C., Systemy edukacji w krajach europejskich, Kraków 2012

19.Bieżące artykuły, raporty OECD i EURYDICE wskazane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

a)opisuje źródła i istotę polityki oświatowej państw europejskich.

b)wyjaśnia mechanizmy polityki oświatowej w polityce wybranych państw europejskich.

c)wymienia wady i zalety systemów oświatowych w Europie.

d)dostrzega związek i zależność między polityką oświatową i zmianami cywilizacyjnymi w otaczającym nas świecie.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

a)stosuje warsztat polityka oświatowego analizując mechanizmy zarządzania systemami oświatowymi.

b)dokonuje świadomego wyboru z katalogu uwarunkowań i zasad polityki oświatowej tych zmiennych, które w najlepszy sposób zapewnią ocenę zastosowanych rozwiązań w oświacie danego państwa.

Efekty kształcenia w zakresie postaw (kompetencji społecznych):

a)dokonuje krytycznej analizy polityki oświatowej wybranych państw europejskich.

b)przeprowadza analizę uwarunkowań historycznych, ekonomicznych, demograficznych i społecznych dla potrzeb oceny polityki oświatowej wybranych państw w Europie.

c)ocenia kierunki reform oświatowych w skali globalnej i w wybranych państwach europejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega 6 projektów oświatowych przygotowanych w trakcie całego semestru. Projekty przygotowywane są przez kilkuosobowe zespoły złożone z 5-6 studentów. Każdy z projektów jest prezentowany i dyskutowany podczas zajęć. Projekt w formie elektronicznej zostaje oceniony w czterech kategoriach: wkład pracy, aktywność, innowacyjność i obecność na zajęciach. Sumaryczna ocena każdego projektu wyraża się w procentach od 0% do 100%. Studenci oceniani są jako zespół.

Warunki zaliczenia konwersatorium:

Zal. – zaliczenie każdego z 6 projektów na min. 50%.

Nzal. – jeden lub kilka projektów zaliczonych na 49% lub mniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.