Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychological, Social and Cultural Aspects of Experiencing Trauma

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc-17
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychological, Social and Cultural Aspects of Experiencing Trauma
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Academic basket
electives for 4 and 5 year
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course is devoted to the problematic of psychological trauma and its

consequences, both negative (posttraumatic stress disorder, PTSD), as well as

positive (posttraumatic growth, PTG). Aforementioned topics will be discussed in

the light of contemporary research from clinical psychology and differential

psychology.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge

After completing the course students:

- know basic, as well as advanced terms connected to the phenomena of trauma and traumatic stress

- understand the role of personality as well as social support in the etiology of posttraumatic stress disorder (PTSD)

- understand the phenomenon of posttraumatic growth (PTG) and its determinants

- know the most important methods of psychotherapy of PTSD and ways of promoting PTG

Competences

After completing the course students are able to:

- highlight all PTSD diagnostic criteria in DSM and ICD

- mention the most important PTG models

- critically evaluate important cultural factors, which influenced the impact of trauma on humans and society

Attitudes

After completing the course students:

- realize social advantages of scientific studies on trauma and PTSD

- are more sensitive to people after traumatic events

- accept positive changes following trauma and adversity

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Pięta-Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to present various aspects of experiencing trauma by humans, starting from intuitively obvious, negative consequences of experiencing traumatic events in the form of posttraumatic stress disorder (PTSD), to some paradoxical, positive outcomes of experiencing trauma, which comprise the phenomenon of posttraumatic growth. During this course students will mainly learn about the etiology, diagnostic methods, risk factors and effective forms of psychotherapy of PTSD. However, this course will also focus on important, yet highly understudied research areas, i.e. the psychological and social factors promoting positive changes following trauma and adversity. Finally, the aforementioned topics will be presented in the light of important cultural factors, i.e., during the course students will analyze short excerpts from literature and movies devoted to the topic of trauma.

Literatura: (tylko po angielsku)

Organizational classes: presentation of the aim of the course and course requirements.

Short history and evolution of the term „trauma” (14.10.2021).

Basic literature:

Kucmin, T., Kucmin, A., Nogalski, A., Sojczuk, S. & Jojczuk, M. (2014). History of trauma and posttraumatic disorders in literature. Psychiatria Polska, 50(1), 269-281.

https://pdfs.semanticscholar.org/3888/4209400093ff82bae3aad6a2f3ca556c6c0f.pdf

Advanced literature (library):

McFarlane, A. (2000). On the social denial of trauma and the problem of knowing the past. In: A. Shalev, R. Yehuda, A. McFarlane (Ed.). International handbook of human responses to trauma. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Posttraumatic stress disorder (PTSD) as a diagnostic entity

Basic Literature (library):

Ford, J. D., Grasso, D. J., Elhai, J. D., & Courtois, C. A. (2015). Posttraumatic stress disorder: Scientific and professional dimensions (2nd ed.). Elsevier Academic Press. (Ch. 1, 2, 3, 6)

Advanced literature:

Breslau, N. & Kessler, R.C. (2001). The stressor criterion in DSM-IV posttraumatic stress disorder: an empirical investigation. Society of Biological Psychiatry, 50, 699-704. (Research Gate).

Friedman, M. (2014). Literature on DSM-5 and ICD-11. PTSD Research Quarterly, 25 (2). http://www.ptsd.va.gov/professional/newsletters/research-quarterly/V25N2.pdf

Ozer, E. J., Best, S. R., Lipsey, T. L., Weiss, D. S. (2003). Predictors of Posttraumatic Stress Disorder and Symptoms in Adults: A Meta – Analysis. Psychological Bulletin, 129 (1), 52 – 73. (Research Gate).

Personality and social risk factors for PTSD

Basic literature:

Ford, J. D., Grasso, D. J., Elhai, J. D., & Courtois, C. A. (2015). Posttraumatic stress disorder: Scientific and professional dimensions (2nd ed.). Elsevier Academic Press. (Ch. 3, 4)

Advanced literature:

Kaniasty, K. (2005). Social support and traumatic stress. PTSD Research Quarterly, 16(2), http://www.ptsd.va.gov/professional/newsletters/research-quarterly/V16N2.pdf

Jakšić, N., Brajković, L., Ivezić, E., Topić, R. & Jakovljević, M (2012). The role of personality traits in posttraumatic stress disorder (PTSD). Psychiatria Danubina, 24(3), 256-66.

Positive outcomes of traumatic events: the phenomenon of posttraumatic growth (PTG)

Basic literature:

Tedeschi, R. & Calhoun, L. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15, 1-18. https://classblogdrjackson.files.wordpress.com/2010/10/tedeschi-calhoun-2004-posttraumatic-growth.pdf

Advanced literature:

Ogińska-Bulik, N. (2015). Posttraumatic growth following the death of someone close

the role of temperament and resiliency. Polish Journal of Applied Psychology 2014, 12 (3).

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/pjap.2014.12.issue-3/pjap-2015-0013/pjap-2015-0013.xml

Ogińska-Bulik, N. (2015). Social support and negative and positive outcomes of experienced traumatic events in a group of male emergency service workers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 21, 119–127.

Two faces of trauma among people living with HIV

Advanced literature (all articles can be found on Research Gate account of my supervisor):

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Żebrowska, M., & Firląg-Burkacka, E. (2015). HIV infection duration, social support and the level of trauma symptoms in a sample of HIV positives Polish individuals. AIDS Care: Psychological, and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV, 27, 363-369.

Rzeszutek, M. (2017). Social support and posttraumatic growth in a longitudinal study of people living with HIV: The mediating role of positive affect. European Journal of Psychotraumatology, 8:1.

Rzeszutek M., & Gruszczyńska, E. (2018). Posttraumatic growth among people living with HIV: A systematic review. Journal of Psychosomatic Research, 114, 81-91. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2018.09.006

Psychotherapy of PTSD and promoting PTG

Basic literature:

Ford, J. D., Grasso, D. J., Elhai, J. D., & Courtois, C. A. (2015). Posttraumatic stress disorder: Scientific and professional dimensions (2nd ed.). Elsevier Academic Press. (Ch. 7, 8, 9)

Advanced literature:

Foa, E.B., Keane, T.M., Friedman, M.J., & Cohen, J.A. (Eds.). (2009). Effective treatments for PTSD, Second Edition. New York, NY: Guilford (part IV – library).

Trauma and film + deadline for essays

Final Exam

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)