Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cultivation of Mindfulness and Compassion in practice: Brief and intensive experience

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc-37
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cultivation of Mindfulness and Compassion in practice: Brief and intensive experience
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Attendance is obligatory


Students must respect the principles of academic integrity.


Students from all years are welcomed

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Main emphasis is on first person experience of mindfulness and compassion practices. Skills learning (experiential part) is followed by the more theoretical part (enquiry and knowledge acquisition).

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

1. The student develop his/her own mindfulness practice and has experiential sense of variety of mindfulness and compassion practices.

2. The student demonstrates basic knowledge of contemplative roots and contemporary scientific theories regarding mindfulness. knowledge of main results of the effectiveness studies on mindfulness.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Holas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The main goal is to provide an intensive experience of mindfulness (first day), and compassion (second day) in order to help students to establish their own personal meditative daily practice if they found these experiences beneficial and insightful. In addition, but to less extend, to help them to acquire basic knowledge regarding contemplative and scientific foundations of meditation practice.

Therefore, ¾ of a time we will be spent on practicing mindfulness exercises and on inquiry of the insight the practices may bring, the rest of the time we will discuss theoretical foundations.

Mindfulness practices will be based on Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) and Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) mindfulness exercises, whereas compassion practices will be based mainly on Mindful Self-Compassion (MSC) practices. I’ve been teaching MBSR, MBCT and MSC courses for about 10 years.

Literatura: (tylko po angielsku)

1st day

Segal, Z.V., Williams, J.M.G. & Teasdale, J.D. (2013). Mindfulness-based cognitive therapy for depression. (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Williams, M. & Penman, D. (2011). Mindfulness: A practical guide to finding peace in a frantic world. London: Piatkus.

2nd day

• Teasdale, J.D., Williams, J.M.G. & Segal, Z.V. (2014). The mindful way workbook: An 8-week program to free yourself from depression and emotional distress. New York: Guildford. (Includes free CD and downloads of guided meditations).

• Williams, M. & Penman, D. (2011). Mindfulness: A practical guide to finding peace in a frantic world. London: Piatkus. (Face-to-face version developed by Mark Williams and Chris Cullen. Includes free CD with guided meditations; based around MBCT but not the full MBCT programme as in the Mindful Way through depression above).

• Paul Gilbert & Choden. Mindful Compassion: Using the Power of Mindfulness and Compassion to Transform Our Lives. Robinson 2013. Part II The Practices.

• Jack Kornfiled. A Path with Heart: A Guide Through the Perils and Promises of Spiritual Life. Bantam Books, 1992

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)