Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Attachment in Close Relationships

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc5-03
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Attachment in Close Relationships
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Academic basket
Developmental and Educational Psychology basket
electives for 2,3 and 4th year
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Attachment as an emotional bond is studied from three perspectives, as: the mental model of self and others, the personality trait, and the pattern of functioning in particular close relationships (e.g., in romantic relationships or parent-child relations). Attachment quality is the background of individual well-being, adjustment, socio-emotional development, and if not successful, of psychopathology.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Attachment as an emotional bond is studied from three perspectives, as: the mental model of self and others, the personality trait, and the pattern of functioning in particular close relationships (e.g., in romantic relationships or parent-child relations). Attachment quality is the background of individual well-being, adjustment, socio-emotional development, and if not successful, of psychopathology. The course will provide comprehensive knowledge about attachment theory and clinical practice. It will allow students to understand: (1) mechanisms of individual differences in attachment (attachment styles) related with hyper- and deactivation of attachment behavioral system; (2) core rules of attachment assessment (based on: interviews, observations and self-reports) ; (3) and the background of attachment-based therapy and interventions. To this end attachment behavioral system and related behavioral systems of affiliation, sex, and caregiving will be analyzed in the context of parent-child and romantic relationships across the life-span.

(1) Attachment theory

(2) Attachment as psychological construct.

(3) Behavioral systems (attachment, sexual, affiliation, caregiving, and exploratory systems): Relations and cooperation between systems.

(4) Activation and deactivation of attachment behavioral system.

(5) Organized and disorganized attachment patterns (A, B, C, and D).

(6) Precursors of attachment security: Sensitivity, genes*environment interaction.

(7) Sensitive responsiveness and attachment

(8) State of the art in attachment assessment methods:

a. Adult Attachment Interview and Child Attachment Interview

b. Self-reports

(9) Attachment beyond infancy.

(10) Romantic love, sex, partner jealousy and attachment.

(11) Interview: procedure and reporting

(12) Interview: Example I

(13) Interview: Examples II

(14) Interview: Examples III

Literatura: (tylko po angielsku)

The course consists of 11 major topics discussed within 30 teaching hours. The topics will be discussed and adjusted to the understanding level of students as well as to their interest (some topics may be more extensively discussed if students propose topics of their interest).

1. Attachment theory

2. Attachment as psychological construct at its different levels.

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226–44.

3. Behavioral systems (attachment, sexual, affiliation, caregiving, and exploratory systems): Relations and cooperation between systems.

Cortina, M., & Liotti, G. (2010). Attachment is about safety and protection, intersubjectivity is about sharing and social understanding: The relationships between attachment and intersubjectivity. Psychoanalytic Psychology, 27(4), 410–441. https://doi.org/10.1037/a0019510

4. Activation and deactivation of attachment behavioral system.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2012). Adult Attachment Orientations and Relationship Processes. Journal of Family Theory & Review, 4(4), 259–274. https://doi.org/10.1111/j.1756-2589.2012.00142.x

5. Organized and disorganized attachment patterns (A, B, C, and D).

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978/2015). Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation. New York, NJ: Routledge.

van IJzendoorn, M., Schuengel, C., Bakermans-Kranenburg, M. J. (1999). Disorganized attachment in early childhood: Meta-analysis of precursors, concomitants, and sequelae. Development and Psychopathology, 11, 225–249.

6. Precursors of attachment security: Sensitivity, genes*environment interaction.

Belsky, J., Newman, D. A., Widaman, K. F., Rodkin, P., Pluess, M., Fraley, R. C., Berry, D., Helm, J. L., Roisman, G. I. (2015). Differential Susceptibility to Effects of Maternal Sensitivity? A Study of Candidate Plasticity Genes. Development And Psychopathology, 27, 725-746.

Bell, D. C., & Richard, A. J. (2000). Caregiving : The forgotten element in attachment, Psychological Inquiry, 11(2), 69–83.

7.Sensitive responsiveness

van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J. (2019). Bridges across the intergenerational transmission of attachment gap. Current Opinion in Psychology, 25, 31-36.

Nievar, M. A., & Becker, B. J. (2007). Sensitivity as a privileged predictor of attachment: A second perspective on De Wolff and van IJzendoorn’s meta-analysis. Social Development, 17, 102–114. doi: 10.1111/j.1467-9507.2007.00417.x

8. State of the art in attachment assessment methods.

a. Adult Attachment Interview and Child Attachment Interview

Hesse, E. (2008). The Adult Attachment Interview: Protocol, method of analysis, and empirical studies. W: J. Cassidy, P. R. Shaver (red.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications (s. 552-599). New York, NY: The Guilford Press.

IJzendoorn, M. H. Van, & Bakermans-kranenburg, M. J. (2015). Confined quest for continuity : the categorical versus dimensional approach, Monographs of the Society for Research in Child Development, 157–167.

b. Self-reports

Fraley, R. C., Waller, N. G., Brennan, K. A. (2000). An item-response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 350-365.

9. Attachment beyond infancy.

Ainsworth, M. D. (1989). Attachments beyond infancy. The American Psychologist, 44(4), 709–716. https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.4.709

10. Romantic love, sex, partner jealousy and attachment.

McCarthy, G., & Maughan, B. (2010). Negative childhood experiences and adult love relationships: the role of internal working models of attachment. Attachment & Human Development, 12(5), 445–61. https://doi.org/10.1080/14616734.2010.501968

Birnbaum, G. E., Mikulincer, M., Szepsenwol, O., Shaver, P. (2014). When sex goes wrong: A behavioral system perspective on individual differences in sexual attitudes, motives, feelings, and behaviors. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 822-842.

Gottman, J. M., Levenson, R. W. (2002). A two-factor model for predicting when a couple will divorce: Exploratory analyses using 14-year longitudinal data. Family Process, 41, 83-96.

Huelsnitz, C. O., Farrell, A. K., Simpson, J. A., Griskevicius V., Szepsenwol O. (2018). Attachment and jealousy: Understanding the dynamic experience of jealousy using the response escalation paradigm. Personality & Social Psychology Bulletin, 44, 1664-1680.

11. Interview: procedure and reporting

12. Interview: Examples I

13. Interview: Examples II

14. Interview: Examples III

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student will:

- internalize attachment theory in developmental-clinical approach and social and personality psychology approach;

- be able to carry out an attachment-based interview;

- understand the role of sensitive responsiveness in development of attachment security childhood and adulthood;

- understand situational mechanisms of activation of attachment behavioral system;

- be able to recognize individual differences in attachment.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Course grades will be determined as follows:

Final exam: 50%

The group case study report: 50%

The final examination will be comprised of open questions testing students’ knowledge or/and problem-solving questions.

The exam will be based on lecture materials and the indicated readings.

The case study report: students are expected to provide the written report based on attachment assessment carried out in one adolescent or adult person. The attachment assessment has to address a relationship with particular close person (attachment figure) of student choice. Assessment will be carried out based on interview and self-report assessment methods introduced during the classes. Students will work in teams to carry out and prepare the case report. Report should consist of: (1) description of the case, particular attachment figure targeted in the assessment, and the relationship quality between the case and his/her attachment figure; (2) description of attachment assessment methods used and the procedure of assessment; (3) transcript of interview(s) carried out in the case study; (4) the summary and the conclusions about the attachment quality of the case under the study.

Assessment criteria of the report will be based on: (1) the quality of assessment procedure; (2) the quality of attachment-based comments provided by students; (3) the validity and complexity of conclusions about attachment quality.

Based on the case study report provided to the lecturer and the exam students will receive feedback. Both, the case study report and exam must be passed in order to pass the course. The 60% cut-off is needed to pass the case report and the exam. The average count of both will be used to give the final grade.

When written works are given a grade, students will not lose points for problems with writing mechanics (i.e., grammar) but will receive corrective feedback.

Two unexcused and two excused absences are allowed. Students will be asked to complete additional work if they miss unexcused and excused classes mentioned above. Missing more than 4 classes is not permitted.

Students must respect the principles of academic integrity. Cheating and plagiarism (including copying work from other students, internet or other sources) are serious violations that are punishable and instructors are required to report all cases to the administration.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Lubiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)