Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Acculturation - the Psychology of Multicultural Societies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc6-01
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Acculturation - the Psychology of Multicultural Societies
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Academic basket
electives for 3,4 and 5 year
Social Psychology basket
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Completed obligatory course on Social Psychology

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

"Cultural diversity has become a defining feature of many or even most societies. Our own experiences have been directly impacted by it. We all know of political discourses emphasizing the advantages or disadvantages of living with multiple ethno-cultural groups in one country - about “us” and “them”; we know about labourers from other countries working in the country in which we live, or about people from our country who went to work or study abroad; we perhaps have friends or relatives of other ethno-cultural groups.

In all these settings, people -whether belonging to a minority or a majority- act and decide based on their beliefs, perceptions and motivations they have with regard to themselves, their group and others. In this course, we will look at the psychological processes that help explain important aspects and issues of acculturation.

"

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon successful completion of this course, students are able to

 Characterize acculturation as a process from different social, theoretical and empirical perspectives.

 Describe antecedents, consequences and roles of key variables in acculturation

 Able to analyze situations of acculturation in a comprehensive manner

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wouter De Raad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wouter De Raad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)