Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OB-29 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie III roku studiów

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami etycznymi pojawiającymi się we współczesnej psychologii. Niezależnie od ukończonej specjalizacji i od miejsca, w którym wykonuje się zawód - dylematy etyczne będą się pojawiać, a psycholog będzie musiał podejmować związane z nimi decyzje. Wykład ma na celu zapoznanie studentów z obowiązującymi w psychologii standardami etycznymi oraz wskazaniem ich zastosowań w konkretnych sytuacjach zawodowych. Zawarte w wykładzie informacje mają stanowić rodzaj przewodnika, który wspomoże przyszłych psychologów w rozwiązywaniu problemów etycznych, z którymi się zetkną.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami etycznymi pojawiającymi się we współczesnej psychologii. Niezależnie od ukończonej specjalizacji i od miejsca, w którym wykonuje się zawód - dylematy etyczne będą się pojawiać, a psycholog będzie musiał podejmować związane z nimi decyzje. Wykład ma na celu zapoznanie studentów z obowiązującymi w psychologii standardami etycznymi oraz wskazaniem ich zastosowań w konkretnych sytuacjach zawodowych. Zawarte w wykładzie informacje mają stanowić rodzaj przewodnika, który wspomoże przyszłych psychologów w rozwiązywaniu problemów etycznych, z którymi się zetkną.

sylabus:

1. Wprowadzenie. Omówienie programu i zasad zaliczania

2. Zawody zaufania publicznego - definicja. Pojęcie kodu

etycznego. Naczelne wartości zawodu psychologa

3. Odpowiedzialność społeczna i zawodowa psychologa.

Przykłady działalności psychologicznej

4. Kontrakt - zasady i dylematy. Tajemnica zawodowa.

5. Psycholog jako diagnosta - warunki badania i techniki

badawcze

6. Zasady opracowywania ekspertyz i opinii psychologicznych

7. Informacja zwrotna o wynikach - zasady etyczne

8. Pomoc psychologiczna - zakres i ograniczenia.

9. Pomoc psychologiczna na odległość na przykładzie listów

do redakcji, pomoc przez telefon. Internet.

10.Problemy etyczne w psychoterapii

11.Wypalenie zawodowe

12.Psycholog w mediach - jako ekspert, popularyzator wiedzy

psychologicznej. Reklama działalności psychologicznej

13.Problemy etyczne badań naukowych - koszty i zyski

14.Problemy etyczne w nauczaniu psychologii

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. Kodeks etyczno-zawodowy psychologa (1994). Warszawa:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

2. Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym

psychologów. Dziennik Ustaw nr 73 z 18.07.2001 roku,

poz. 763

3. Toeplitz-Winiewska M. (2000). Etyczne aspekty uprawiania

zawodu psychologa. w: J. Strelau (red.) Psychologia, tom

III

literatura uzupełniająca:

1. Grzegorczyk A., (1993) Refleksja etyczna w badaniach

psychologicznych. Nowiny Psychologiczne,nr 1

2. Kaczyńska E. (2001) Służba społeczna - zakres pojęcia,

w: Kaczyńska E. (red.) O etyce służb społecznych.

Warszawa: Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji UW

3. Poznaniak W. (1994). Przedmiotowe i podmiotowe aspekty

pomagania psychologicznego, w: J. Brzeziński, W.

Poznaniak (red.) Etyczne problemy działalnosci badwczej

i praktycznej psychologów. Poznań : Wydawnictwo

Humaniora.

4. Toeplitz Z. (2000). Odpowiedzialnosć społeczna

psychologa - psycholog w srodkach masowego

przekazu. w: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.)

Etyczne dylematy psychologii. Poznań: Wydawnictwo

Humaniora

5.Nowak,E (2008) Ethos w życiu publicznym, rodz.II, s.123-164. Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomośc zasad funkcjonowania zawodów zaufania publicznego

Znajomość standardów pracy psychologa w różnych dziedzinach działalności.

Znajomośc zasad i meotd rozwiązywania dylematów etycznych

Umiejętności:

Wrażliwość na pojawiające się w praktyce psychologicznej dylematy etyczne

Umiejętność wskazania zagrożonych wartości

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu - próg zaliczenia 50%

Egzamin składa się z dwóch części:

pierwsza - 20 pytań testowych z pojedyńczym wyborem (od 0 do 20 punktów)

druga - 5 zadań sprawdzająych znajomość standardów wykonywania zawodu (za każde z zadań od 0 do 3 punktów - razem od 0 do 15 punktów) + skonstruowanie odpowiedzi na list do redakcji (od o do 5 punktów)

Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie co najmniej 10 punktów z każdej z dwóch części egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.