Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy poradnictwa wychowawczego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-03 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy poradnictwa wychowawczego I
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

Kurs jest obowiązkowy dla studentów specjalizacji "psychologia wychowawcza". Przygotowuje do pracy w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum), w roli psychologa szkolnego, w tej części jego zadań, które związane są z interwencją indywidualną wobec ucznia. Przygotowanie to obejmuje diagnozę przyczyn trudności lub problemów oraz planowanie postępowania terapeutycznego.


Kurs obowiązkowy, II rok specjalizacji

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia, w formie ćwiczeń, uczą postępowania diagnostyczno-konsultacyjnego w przypadku problemów lub trudności osobistych dzieci, z perspektywy psychologa pracującego w placówce oświatowej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). Postępowanie diagnostyczne obejmuje kontakt z dzieckiem i jego rodzicami, zastosowanie swobodnych narzędzi diagnostycznych (rozmowa wstępna, rysunek, test projekcyjny, wywiad) oraz innych technik, w celu zaplanowania postępowania korekcyjnego (terapeutycznego). Ponadto przewiduje się sprawdzenie samodzielnie zdobytej wiedzy teoretycznej na temat głównych szkól terapeutycznych (kolokwium z literatury) oraz umiejętności interpretacji wyników badań (prace pisemne). Drugi semestr stanowi kontynuację pierwszego.

Pełny opis:

Zajęcia w sposób praktyczny uczą postępowania diagnostyczno-konsultacyjnego wobec dzieci w różnym wieku (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum), w przypadku wystąpienia zgłaszanych przez osoby dorosłe (rodzice, nauczyciele, pedagog szkolny) trudności lub problemów, szczególnie problemów wychowawczych i rodzinnych. Dzieci te rekrutują się z placówek współpracujących z Wydziałem, są typowane przez pracowników szkoły, ale decyzję o współpracy podejmują rodzice. Postępowanie diagnostyczne obejmuje kontakt z dzieckiem i jego rodzicami, zastosowanie swobodnych narzędzi diagnostycznych (rozmowa wstępna, rysunek, test projekcyjny, wywiad), zastosowanie innych, stosownych w danym przypadku technik diagnostycznych, opracowanie diagnozy i zaplanowanie postępowania korekcyjnego (terapeutycznego). W semestrze zimowym przewiduje się ponadto sprawdzenie samodzielnie zdobytej wiedzy teoretycznej na temat głównych szkól terapeutycznych i technik psychoterapii (kolokwium z literatury), co stanowi przygotowanie do pracy przewidzianej jako kontynuacja omawianego przedmiotu w następnym, letnim semestrze. Drugi semestr stanowi bowiem kontynuację kontaktu z diagnozowanym dzieckiem, w celu zrealizowania zaplanowanego postępowania korekcyjnego.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

Grzesiuk L. (red.), (2005). Psychoterapia: Teoria: podręcznik akademicki. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury. (wybrane rozdziały)

Grzesiuk L. (red.), (2006). Psychoterapia: Praktyka: podręcznik akademicki. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury. (wybrane rozdziały)

Efekty uczenia się:

Dwusemestralny przedmiot "Podstawy poradnictwa wychowawczego I" i "Podstawy poradnictwa wychowawczego II" uczy postępowania diagnostyczno-korekcyjnego z dziećmi i rodzinami doświadczającymi indywidualnych problemów czy trudności wychowawczych, z jakimi spotyka się psycholog pracujący w oświacie. Ukończywszy kurs student będzie umiał zastosować narzędzia diagnostyczne, zinterpretować wyniki badań, zaplanować postępowanie korekcyjno-terapeutyczne, zrealizować je i zapewnić kontynuację pracy. Będzie ponadto posiadał wiedzę na temat głównych szkol terapeutycznych i technik psychoterapii.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu w pierwszym semestrze kursu ("Podstawy poradnictwa wychowawczego I") jest zrealizowanie zaplanowanego postępowania diagnostycznego, opracowanie jego wyników w formie diagnozy, sformułowanie planu postępowania korekcyjnego, zaliczenie sprawdzianów wiedzy z zakresu szkól terapeutycznych i technik psychoterapii.

Praktyki zawodowe:

Zdobyte umiejętności będą przydatne przy realizacji zadań w ramach praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Katra
Prowadzący grup: Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.