Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuropsychologia kliniczna: charakterystyka dyscypliny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SP301-01 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia kliniczna: charakterystyka dyscypliny
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Neuropsychologia kliniczna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dla IV roku. Celem kusu jest wprowadzenie pojęć podstawowych, charakterystyka dorobku teoretycznego i kliniczno-eksperymentalnego, przedstawienie form działalności praktycznej i prognozowanie rozwoju.

Z założenie kurs dostarcza ram pojęciowych do kształcenia specjalizacyjnego.

Pełny opis:

Zajęcia dla IV roku. Celem kusu jest wprowadzenie pojęć podstawowych, charakterystyka dorobku teoretycznego i kliniczno-eksperymentalnego, przedstawienie form działalności praktycznej i prognozowanie rozwoju.

Z założenie kurs dostarcza ram pojęciowych do kształcenia specjalizacyjnego.

sylabus:

1. Charakterystyka dyscypliny: przedmiot, charakter interdyscyplinarny, geneza, kierunki rozwoju

2. Pojęcia podstawowe: organizacja funkcjonalna struktur mózgowia, uszkodzenia i dysfunkcje mózgu, podstawowe kategorie zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka, mechanizmy powrotu zaburzonych funkcji i zachowań, diagnoza neuropsychologiczna, formy pomocy psychologicznej w zastosowaniu do pacjentów neurologicznych i ich otoczenia społecznego

3. Organizacja wiedzy neuropsychologicznej wg kryterium strukturalnego i wg kryterium funkcjonalnego. Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna platów potylicznych.

4. Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna platów ciemieniowych

5. Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna płatów skroniowych

6. Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna płatów czolowych

7. Asymetria czynnościowa i współdziałanie półkul mózgowych

8. Neuropsychologiczna charakterystyka wybranych funkcji psychicznych i zachowań: uwaga i kliniczne postacie jej zaburzeń

9. Funkcje mnestyczne i ich zaburzenia po uszkodzeniach mózgu ogniskowych i uogólnionych

10. Funkcje językowe a afazja

11. Funkcje językowe a zaburzenia językowe po uszkodzeniach prawej półkuli mózgu i po uszkodzeniach struktur podkorowych mózgu

12. Emocje i ich zaburzenia po uszkodzeniach mózgu

13. Metodologia badań neuropsychologicznych

14. Praktyka kliniczna: podstawowe formy diagnozy i pomocy psychologicznej

15. problemy etyczne badań naukowych i praktyki klinicznej

Literatura:

Banister, R. (1992). Neurologia kliniczna. Bielsko-Biała: a - media press.

Damasio, A. (1998). Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Górska, T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. (red.). (1997). Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo

Naukowe PWN

Herzyk, A., Kądzielawa, D. (red.). (1996). Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Herzyk, A., Kądzielawa, D. (red.). (1998). Związek mózg - zeachowanie w ujęciu neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Walsh, K. (1998). Neuropsychologia Podejście kliniczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kądzielawa, D. (2000). Neuropsychologia kliniczna. Charakterystyka dyscypliny. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki ( t. 3, s. 648-661). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kądzielawa, D. (2000). Zaburzenia neuropsychologiczne w funkcjonowaniu człowieka. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3, s. 663-675), jw.

Kądzielawa, D. (2000). Zastosowania neuropsychologii w praktyce spolecznej. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki ( t. 3, s. 677-689), jw.

Efekty uczenia się:

Zna relacje funkcjonalne zachodzące między aktywnością ośrodkowego układu nerwowego a czynnościami ruchowymi, poznawczymi i emocjonalnymi człowieka.

Zna i rozumie zasady etyki wykonywania zawodu

Zna podstawowe zasady diagnozy i terapii neuropsychologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.