Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ubezpieczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz3PU Kod Erasmus / ISCED: 11.5 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy ubezpieczeń
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Omówienie pojęcia ryzyka, ryzyka ubezpieczeniowego, zarządzania ryzykiem oraz zastosowania w tym zakresie metody ubezpieczeniowej. Analiza pojęcia ubezpieczenia jako urządzenia gospodarczego Omówienie podstaw technicznych działalności ubezpieczeniowej oraz charakterystyka organizacyjno-prawna zakładów ubezpieczeń. Przedstawienie zagadnienia zarządzania reasekuracją, finansami oraz działalnością inwestycyjną zakładów ubezpieczeń.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wyjaśnienie szeregu zagadnień i procesów mających miejsce w ramach ubezpieczeń gospodarczych. Celem wykładu jest także wyjaśnienie pojęcia ryzyka, ryzyka ubezpieczeniowego i całego procesu zarządzania ryzykiem (począwszy od jego identyfikacji aż po weryfikację zastosowanych metod) ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metody ubezpieczeniowej. Wykład poświęcony będzie również omówieniu podstaw technicznych działalności ubezpieczeniowej (w tym m.in. zasad ustalania składek ubezpieczeniowych oraz ustalania świadczeń i odszkodowań). Przeprowadzona zostanie także charakterystyka organizacyjno-prawna zakładów ubezpieczeń (w tym kwestia możliwych form prawnych zakładów, podejmowania i prowadzenia przez nie działalności ubezpieczeniowej czy też łączenia się zakładów i przeniesienia portfela ubezpieczeniowego). Na wykładzie podjęta zostanie też kwestia zarządzania reasekuracją w zakładzie ubezpieczeń (w tym m.in. rozróżnienie pojęć, funkcji i form reasekuracji i koasekuracji). Wykład poświęcony będzie również analizie zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń, jak również zarządzania jego działalnością inwestycyjną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) „Ubezpieczenia – podręcznik akademicki”: red. J. Handschke

i J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2010.

2) L. Gąsiorkiewicz, Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń – ujęcie procesowe, Poltext 2014.

3) W. Sułkowska (red.) Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Literatura uzupełniająca:

1) M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2012.

2) „Prawo ubezpieczeń gospodarczych”: E. Kowalewski i inni ,OW Branta, Bydgoszcz-Toruń 2006;

3) „Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne” red. E. Kucka, UWM, Olsztyn 2009;

4) „Podstawy ubezpieczeń”: tom I-III, red. J. Monkiewicz, Poltext, 2002-2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

• Potrafi przeprowadzić analizę zarządzania ryzykiem i zastosować w tym zakresie metodę ubezpieczenia;

• Zna zasady ustalania składek ubezpieczeniowych oraz ustalania świadczeń i odszkodowań;

• Poznaje podstawowe zagadnienia organizacyjno-prawne funkcjonowania zakładów ubezpieczeń;

• Rozróżnia i rozpoznaje pojęcia oraz formy reasekuracji i koasekuracji;

• Potrafi wyjaśnić i przeanalizować podstawowe parametry i pojęcia związane z zarządzaniem finansami i działalnością inwestycyjną zakładów ubezpieczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie na ocenę (pisemne – test); wymóg 50% poprawnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Czerwińska
Prowadzący grup: Andrzej Liwacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.