Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Business Environment: Poland: Module 1: European Business Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-GlobMBAEBL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Business Environment: Poland: Module 1: European Business Law
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla GlobalMBA na WZ
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course is intended to give the students a thorough grounding in the substantive economic law of the European Union as relevant for international business. The main focus is on the substantive provisions in the Treaty on the functioning of the European Union on the internal market. In this context, the course will address the basic principles of:

- free movement of goods (e.g. tariff and quantitative restrictions, measures having equivalent effect to quantitative restrictions, selling arrangements and exceptions),

- free movement of workers and their family members (distinction between free movement of persons and workers, principle of non-discrimination, restrictions on taking up an occupation, restrictions on the pursuit of an occupation)

- freedom of establishment,

- free movement of services (concept of cross-border provision of services, basic rules and the Service Directive, specific restrictions (marketing and prices, regulated industries and professions), exceptions), and

- free movement of payments and capital (scope of the free movement of capital (meaning of capital, applicable test), direct effect, exceptions (e.g. anti-avoidance and public policy, rule of reason))

The course will also provide basic information on the operation of the EU law as well as challenges of the European integration (migration crisis, security crisis, Euro crisis, rule of law crisis), without which it is not possible to understand the current developments of European business law.

Literatura: (tylko po angielsku)

- Alina Kaczorowska, European Union Law, 3rd ed., Routledge 2013

- Catharine Barnard, Steve Peers (eds.), European Union Law, Oxford University Press 2014

- Nigel Foster, Foster on EU Law, Oxford University Press, Oxford 2015

- Paul Craig, Grainne de Burca, EU Law. Text, Cases, and Materials, 6th ed., Oxford University Press 2015

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon successful completion of this course students should:

- be able to critically analyse and assess the developments in EU law as well as currently functioning mechanisms;

- acquire problem solving skills (the ability to identify, analyse, and describe a legal problem related to EU business law);

- acquire knowledge on institutional structure and design of the EU and fundamental freedoms of the internal market (i.e. free movement of goods, services, workers and capital);

- be aware of their knowledge and skills and understand a need to constant learning (due to changing legal environment).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written exam (open book)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Gruszczyński
Prowadzący grup: Łukasz Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)