Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social Skills and Team Building

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MFS-SSTB-Host
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Social Skills and Team Building
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla studentów Master in Food Systems - 1 rok, lato
Przedmioty dla studentów Master in Food Systems - 1 rok, zima
Przedmioty dla studentów Master in Food Systems - 2 rok, zima
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Classes aimed to improve social and communication skills in course of interactive exercises . Classes will be carried out by interactive and activating methods that allow participants to practice and improve their social skills. The other objective is to facilitate problem-solving skills, reflective thinking, awareness, understanding of group dynamics and gain deeper insight into the functioning of teams. Workshops will be based on theory of social psychology, positive psychology and neurolinguistic programming (NLP).

Pełny opis:

1.Networking

Participants will be given the opportunity to learn the principles of effective networking and how to overcome the most ubiquitous barriers in becoming a successful networker. During the practical group exercises participants will train their networking skills and benefit from getting to know each other better.

2.Personality and Social Skills Assessment

Participants will be offered a variety of tools that help to assess one’s personality type, attitudes, behaviors and social skills. It will give an insight into strengths and capabilities that participants already have as well as areas that might be mastered.

3.Effective communication

We will look on how communication works and explain the dynamic . What are the main elements of the effective communication. How to be a good listener? What are the techniques that improve listening abilities (e.g. paraphrasing, active listening, synchronizing). Preferred ways of processing information (NLP Representational Systems).

4.Emotional intelligence and stress

What is emotional intelligence and how to use it effectively. How to put others and yourself at ease. Empathy and assertiveness - how to join it? Setting clear boundaries for others. How to manage emotions – stress management.

5.Team building

Practical principles of successful team building and cooperation in teams. Conflicts in team – how to cope with them, and best ways of resolving. Setting goals - well-formedness criteria for creating individual and group goals. Feedback – practical rules how to give and receive feedback effectively. Feedback and feedforward. Leadership skills.

Efekty uczenia się:

After completing the course students:K_W02 Know and understand the issues of social competences and team building conceptsK_U01 can and are able to recognise people’s competences and qualities needed to build an effective team referring to the acquired knowledge and validated research toolsK_U02 can and are able to interpret the conditions of the group's evolution and the factors stimulating the group processK_U04 can and are able to diagnose relationships in a group and prepare memo reports from teamwork meetings in EnglishK_U06_1 can and are able to use techniques for conducting discussions, brainstorming and organizing group work using “the devil's advocate” techniqueK_U06_2 can and are able to work in a team assuming different rolesK_U06_3 can and are able to use on-line tools to support teamwork (including Facebook, LinkedIn, Skype, Google Drive, Dropbox, Trello)K_U07 can and are able to self-educate and improve competences of functioning in a groupK_K01 are ready to make discussions, assertive statements and critical evaluation of the processes taking place in a groupK_K02 are ready to comply with ethical standardsK_K03 are ready to think and act in a creative wayK_K04 are ready to observe the rules of professional ethics

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wiśniewska
Prowadzący grup: Aleksandra Spik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wiśniewska
Prowadzący grup: Aleksandra Spik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)