Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D5ZI Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów podstawowych założeń teoretycznych oraz praktyk w zakresie zarządzania informacją i wiedzą.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w podstawowe pojęcia i zagadnienia zarządzania informacją i wiedzą w środowisku organizacyjnym oraz w problematykę indywidualnego zarządzania informacją. Na ćwiczenia studenci poznają praktyki w zakresie róznych aspektów zarządzania informacja i wiedzą.

Pełny opis:

Wykład

1) Wprowadzenie do zarządzania informacją i wiedzą. Definicje. Geneza. Pojęcia podstawowe.

2) Wdrażanie zarządzania informacją i wiedzą w środowisku organizacyjnym

3) Zarządzanie informacją a zarządzanie organizacją

4) Zarządzanie informacją w środowisku społecznym. Społeczności i dzielenie się wiedzą. Komunikacja w miejscu pracy

5) Zasoby wiedzy jawnej

6) Metody przechwytywania wiedzy

Ćwiczenia

1/2) Zarządzanie informacją w organizacjach /Informacja / wiedza / komunikacja

3) Zarządzanie informacją w nauce (Unia Europejska)

4) Uwarunkowania kulturowe a zarządzanie informacją

5) Corporate Social Responsibility [Społeczna odpowiedzialność biznesu]

6) Personal Information Management (PIM) / dzielenie się informacją i wiedzą

Literatura:

Wykład - literatura podstawowa

K. Materska: Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP 2007 (wybrane rozdziały)

Podstawy zarzadzania informacją. Pod red. J. Czekaja. Kraków: Wydaw. UE w Krakowie 2012 (wybrane rozdziały)

W. Roman Podfstawy zarządfzania informacją. Toruń: Wydaw. UMK 2012 (wybrane rozdziały)

M. Świgoń: Dzielenie się informacją i wiedzą. Olsztyn: Wydaw. UWM 2015 (wybrane rozdziały)

M. Świgoń: Zarządzanie wiedzą i informacją. Olsztyn: Wydaw. UWM 2012 (wybrane rozdziały)

Zarządzanie informacją. Pod red. W. Babika. Warszawa: Wydaw. SBP 2019 (wybrane rozdziały)

Ćwiczenia - literatura podstawowa

B. Gawin (2015). Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow. Warszawa: PWN.

T. Oleksyn (red.) (2018). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.

W.K. Roman (2012). Podstawy zarządzania informacją. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.

J. Stankiewicz (red.) (2008). Wiedza - innowacyjność - zmiana. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

J. Unold (2015). Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni. Warszawa: PWN.

P. Wachowiak (red.) (2008). Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Warszawa: SGH.

Lista lektur do poszczególnych tematów podawana jest na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- teorie i metody zarządzania informacją (K_W01)

- terminologię specjalistyczną w zakresie zarządzania informacją (K_W03)

- procesy zarządzania zasobami informacyjnymi oraz oceny ich jakości (K_W06, K_W07)

Absolwent potrafi:

- identyfikować i formułować szczegółowe problemy badawcze z zakresu zarządzania informacją (K_U01)

- zastosować adekwatne metody badań z obszaru bibliologii i informatologii do rozwiązania problemu badawczego z zakresu zarządzania informacją (K_U01)

- analizować realizację procesów zarządzania informacją w różnych typach podmiotów (K_U05)

Absolwent jest gotów do:

- doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania informacją

(K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Metoda podawcza. Ocena końcowa na podstawie eseju.

Ćwiczenia:

Obecność (maks. 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)

Aktywny udział w dyskusji, pracach grupowych i w prezentacjach (40%)

Terminowe przygotowanie i oddanie/zaprezentowanie trzech zadań (60%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sosińska-Kalata
Prowadzący grup: Barbara Sosińska-Kalata, Zuzanna Wiorogórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.