Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D6PI Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Polityka informacyjna
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki polityki informacyjnej, wskazanie głównych założeń, dobrych i złych praktyk w tym obszarze oraz praktyczne przećwiczenie zdobytych kompetencji.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki polityki informacyjnej studentom, wskazanie głównych założeń, dobrych i złych praktyk w tym obszarze. Na wszystkie zajęcia studenci będą proszeni o przeczytanie materiałów (fragmentów książek, dokumentów źródłowych itp.), które następnie będą wspólnie omawiane na zajęciach.

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia szczegółowe:

• Polityka informacyjna i komunikacyjna – podstawy, terminologia, relacje do public relations

• Kreowanie marki, kreowanie wizerunku

• Rola mediów w polityce informacyjnej

• Polityka informacyjna i komunikacyjna – analiza wybranych case studies

Projekt, będący przedmiotem zaliczenia, będzie polegał na przygotowania założeń polityki informacyjnej konkretnego podmiotu: fikcyjnego, lub też wzorowanego na już istniejącym. W ramach tego zadania studenci muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami pozyskanymi w trakcie semestru.

Grupa projektowa organizowana jest w następujący sposób: prowadzący wskazuje liderów grup, którzy następnie metodą losowania dobierają sobie współpracowników. Liderzy odpowiedzialni są za powodzenie projektu i organizację pracy grupy.

Literatura:

Cummins, Joseph: Gra o Biały Dom. Wydawnictwo RM, Warszawa 2016.

Haig, Matt: Porażki marek. Największe wpadki rekinów biznesu. Bellona, Warszawa 2006.

Pokrzycka, Lidia; Mich, Włodzimierz [red.]: Media a demokracja. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Thompson, John B.: Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. Astrum, Wrocław 2006.

Salenbacher, Jurgen: Creative personal branding. BIS Publishers, Amsterdam 2015.

Trump, Donald J.: Crippled America. How to make America great again. Threshold Editions, New York 2015.

Welch, David: Propaganda. Power of persuation. The British Library, London 2013.

Znyk, Paweł: Od komunikacji do manipulacji. Mechanizmy wywierania wpływu. Europsky institut skumania medzinarodnych vzt’ahov, Kezmarok 2008.

Żuk, Piotr: Media i władza. Demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Student:

• Ma uporządkowaną wiedzę w obszarze polityki informacyjnej

• Zna podstawową terminologię specjalistyczną z obszaru polityki informacyjnej

• Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych dla realizacji polityki informacyjnej

• Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z realizacją polityki informacyjnej

• Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z realizacją polityki informacyjnej

• Potrafi pracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących elementów:

• Aktywność na zajęciach (25%)

• Ocena z projektu (75%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Luterek
Prowadzący grup: Mariusz Luterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.