Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do zarządzania projektem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D6WDZP Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do zarządzania projektem
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studenta w problematykę zarządzania projektami na wszystkich ich etapach: od przygotowania, przez planowanie, realizację, zamykanie, aż po komunikowanie.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studenta w problematykę zarządzania projektami na wszystkich ich etapach: od przygotowania (definiowanie celów, planowanie kamieni milowych, definiowanie zespołu), przez planowanie (budowanie zespołu, struktura podziału prac, tworzenie harmonogramu, planowanie zasobów i budżetu), realizację (metody mierzenia postępów prac i wykorzystania zasobów, earned value), zamykanie (rozwiązanie zespołu, rozliczenie projektu), aż po komunikowanie (wewnętrzne i zewnętrzne) i zarządzanie ryzykiem na wszystkich etapach.

W toku zajęć wyjaśnione zostaną takie terminy jak Agile, Scum, Devops, Kanban, Lean, design thinking i inne.

Literatura:

Nowocień, R.: Zespoły wirtualne i rozproszone – zdalne zarządzanie projektem informatycznym. Helion, Warszawa 2020.

Denning, S.: Era Agile: o tym jak sprytne firmy kształtują swoją efektywność. Helion, Warszawa 2018.

Pietras, P. [et al.]: Zarządzanie projektem: podręcznik przyszłego PMa. CeDeWu, Warszawa 2019.

Kandefer-Winter, K.; Nadskakuła, O.: Komunikacja w zarządzaniu projektami. CeDeWu, Warszawa 2018.

Król, B.: Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne. CeDeWu, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- teorie i metodologię nauk o zarządzaniu w zakresie odpowiadającym potrzebom projektowania i realizacji projektów z obszaru architektury informacji

- terminologię stosowaną w odniesieniu do zarządzania projektami

Absolwent potrafi:

- zastosować metodologię zarządzania projektem do działań badawczych lub zawodowych w obszarze architektury informacji

- komunikowania się w formie ustnej lub pisemnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi projektu

- planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej

Absolwent jest gotów do:

- pracy w zespole projektowym, pełniąc w nim różne role

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących elementów:

• Aktywność na zajęciach (25%)

• Projekt końcowy (75%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Luterek
Prowadzący grup: Mariusz Luterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.