Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do gospodarki informacyjnej - Otwarte dane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D6WGI-OD Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do gospodarki informacyjnej - Otwarte dane
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki otwartych danych w kontekście otwartej administracji, wskazanie głównych założeń, dobrych i złych praktyk w tym obszarze oraz praktyczne przećwiczenie zdobytych kompetencji.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki otwartych danych administracji publicznej, wskazanie głównych założeń, dobrych i złych praktyk w tym obszarze.

Omówione zostaną:

• podstawy prawne udostępniania i wykorzystania otwartych danych na poziomie Unii Europejskiej i Polski

• przykładowe rozwiązania w zakresie udostępniania danych przez jednostki administracji publicznej w wybranych krajach

• przykładowe rozwiązania w zakresie wykorzystania otwartych danych administracji publicznej przez organizacje pozarządowe i biznes

• uwarunkowania techniczne udostępniania i wykorzystywania otwartych danych

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- terminologię specjalistyczną w obszarze otwartych danych administracji publicznej

- techniczne aspekty działalności informacyjnej, w tym dostępności otwartych danych publicznych

- prawne aspekty dostępności otwartych danych

Absolwent potrafi:

- stosować terminologię dotyczącą otwartych danych

- wskazać i wykorzystać źródła otwartych zasobów informacji administracji publicznej

- oceniać jakość informacji dostępnych w zasobach otwartych

- zaplanować i zrealizować strategię wyszukiwania informacji w celu rozwiązania danego problemu

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych dotyczących otwartych zasobów informacji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących elementów:

• Aktywność na zajęciach (25%)

• Prezentacja końcowa (75%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Luterek
Prowadzący grup: Mariusz Luterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.