Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1NOI Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Nauka o informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką badawczą nauki o informacji w ujęciu historycznym oraz współczesnym. W szczególności, studenci będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi problemami badawczymi w obszarze badawczym architektura przestrzeni informacyjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką badawczą nauki o informacji w ujęciu historycznym oraz współczesnym. W szczególności, studenci będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi problemami badawczymi w obszarze badawczym architektura przestrzeni informacyjnych.

W trakcie wykładów omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Korzenie nauki o informacji i czynniki wpływające na jej rozwój; nazewnictwo dyscypliny

2. Proces kształtowania się nauki o informacji: ewolucja i zmiany paradygmatów badawczych

3. Definicje nauki o informacji; interdyscyplinarność nauki o informacji

4. Główne pojęcia i kategorie badawcze nauki o informacji: dane, informacja, wiedza, dokument, użytkownik informacji, system informacyjny, proces informacyjny

5. Modele badań i obszary badań w nauce o informacji; główne typu problemów badawczych

6. Kierunki badań we współczesnej nauce o informacji

7. Architektura informacji jako obszar badań nauki o informacji

W trakcie ćwiczeń poruszane będą następujące zagadnienia:

1. Społeczeństwo agrarne, industrialne i informacyjne i ich infrastruktura wiedzy

2. Wartość informacji, przechowywanie i udostępnianie informacji, zarządzanie wiedzą

3. Użytkownicy systemów informacyjnych, a w tym m.in.:

○ Potrzeby informacyjne

○ Zachowania informacyjne

○ Kompetencje informacyjne

4. Systemy informacyjne, a w tym m.in.:

○ Rodzaje

○ Projektowanie, architektura informacji

○ Ewaluacja

5. Komunikacja naukowa, bibliometria i naukometria

6. Formułowanie problemów badawczych, metody i techniki badawcze

7. Źródła informacji w informatologii

Literatura:

• Babik, W. (red.): Nauka o informacji. Warszawa, Wydaw. SBP 2016 (wybrane fragmenty)

• Dembowska, M.: Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i problematyka badań w Polsce. Warszawa: IINTE 1991 (wybrane fragmenty)

• Sosińska-Kalata, B.: Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji). Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne 2013 vol. 51 nr 2 s. 9-41

• Sosińska-Kalata, B. Kierunki rozwoju współczesnej informatologii. FBM 2017 vol. 10nr 2, 25-46; dostęp online: https://www.researchgate.net/publication/333809635_Kierunki_rozwoju_wspolczesnej_informatologii

• Rubin, Richard. E.: Foundations of library and information science. Neal Schuman Publishers, New York 2010.

• Sosińska-Kalata, B., Chuchro, E. (red): Nauka o informacji w okresie zmian. SBP, Warszawa 2013.

• Sapa, R.: Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

• Tapscott, D.: Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. WAiP, Warszawa 2010.

• Tapscott, D.; Williams, A. D.: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. WAiP, Warszawa 2008.

• Filiciak, M.: Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. WAiP, Warszawa 2006.

• Jung, B. (red.): Wokół mediów ery Web 2.0. WAiP, Warszawa 2010.

• Jonak, Ł. (red.): Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. WAiP, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Absolwent zna i rozumie:

- podstawową terminologię ogólną i specjalistyczną w zakresie bibliologii i informatologii (K_W02)

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent potrafi:

- zastosować adekwatne metody badań z obszaru bibliologii i informatologii do rozwiązania problemu badawczego (K_U01)

- identyfikować i formułować szczegółowe problemy badawcze w odniesieniu do teorii właściwych dla bibliologii i informatologii (K_U03)

- stosować terminologię specjalistyczną z obszaru bibliologii i informatologii do interpretacji i rozwiązania danego problemu badawczego (K_U01)

KOMPETENCJE:

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych w obszarze bibliologii i informatologii (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: aktywność (25%), praca pisemna (75%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sosińska-Kalata
Prowadzący grup: Mariusz Luterek, Barbara Sosińska-Kalata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.