Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja tekstów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1RTU Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstów użytkowych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat kultury języka polskiego, nabycie praktycznych umiejętności redagowania tekstów funkcjonalnych i użytkowych, a także zapoznanie się z zasadami tworzenia treści do Sieci (ang. Writing for the Web).

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat kultury języka polskiego, nabycie praktycznych umiejętności redagowania tekstów funkcjonalnych i użytkowych, a także zapoznanie się z zasadami tworzenia treści do Sieci (ang. Writing for the Web).

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

❤Komunikacja językowa w internecie

❤Kultura języka polskiego

❤Kreatywność językowa

❤Struktura tekstu w zależności od jego przeznaczenia

❤Redagowanie tekstów na potrzeby komunikacji elektronicznej i drukowanej

❤Writing for the Web

❤Praca z dużym tekstem w programie MS Word

❤Umiejętności 21. wieku

Literatura:

Lektury:

Wybrane fragmenty z:

Grzenia, J. (2012). Komunikacja językowa w internecie. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Markowski, A. (2008). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mosiołek-Kłosińska, K., & Będkowski, M. (2014). Formy i normy, czyli Poprawna polszczyzna w praktyce : praca zbiorowa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zaśko-Zielińska, M., Majewska-Tworek, A., Piekot, T., & Wiśniakowska, L. (2008). Sztuka pisania : przewodnik po tekstach użytkowych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zdunkiewicz-Jedynak, D. (2013). Wykłady ze stylistyki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student/-ka zna i rozumie metody analizy i interpretacji języka, mające zastosowanie w zadaniach redakcyjnych i przygotowywaniu tekstów użytkowych dla różnych grup odbiorców .

2. Student/-ka ma pogłębioną wiedzę na temat kultury języka polskiego, stylistyki, komunikacji językowej w internecie.

3. Student/-ka dowie się o zasadach redagowania dużych tekstów oraz pisaniu do Sieci.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student/-ka potrafi redagować i interpretować wybrane gatunki tekstów funkcjonalnych i użytkowych.

2. Student/-ka potrafi rozwijać własną wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z wybranymi gatunkami tekstów funkcjonalnych.

3. Student/-ka potrafi krytycznie przeanalizować opublikowane teksty pod kątem poprawności językowej oraz stylistyki.

KOMPETENCJE:

1. Student/-ka ma świadomość swoich umiejętności pracy z wybranymi gatunkami tekstów

2. Student/-ka wie, gdzie szukać informacji, które pozwolą udoskonalić jego/jej warsztat redakcyjny.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć (lektura zadanych tekstów), aktywny udział w dyskusji (40%); wykonywanie zadań na zajęciach (60%).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Wiorogórska
Prowadzący grup: Zuzanna Wiorogórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.