Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1ZI Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Źródła informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami informacji z różnych dziedzin wiedzy. Kształcenie umiejętności budowania strategii wyszukiwawczych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Systemy informacyjno-wyszukiwawcze. Wyszukiwarki i metawyszukiwarki internetowe. Bibliograficzne źródła informacji. Pełnotekstowe źródła informacji. Źródła informacji z różnych dziedzin wiedzy i ich specyfika. Open Source Intelligence – pojęcie i zastosowanie. Gromadzenie informacji metodą białego wywiadu.

Pełny opis:

- Źródło informacji - pojęcie, podział źródeł informacji. Pojęcie dokumentu, kryteria podziału dokumentów. Systemy informacyjno-wyszukiwawcze. Pojęcie, struktura. Techniki przeszukiwania stosowane w systemach informacyjno-wyszukiwawczych. Typologia baz danych.

- Wyszukiwarki i metawyszukiwarki internetowe. Architektura wyszukiwarki. Ranking wyników wyszukiwania. Pozycjonowanie strony internetowej pod kątem wyszukiwarki internetowej.

- Bibliograficzne źródła informacji (bibliografia narodowa, elementy bibliografii narodowej, bibliografie specjalne, katalogi biblioteczne).

- Pełnotekstowe źródła informacji (biblioteki cyfrowe, repozytoria, encyklopedie, słowniki).

- Źródła informacji z różnych dziedzin wiedzy i ich specyfika.

- Źródła informacji prawnej (bazy aktów prawnych, orzecznictwa, bibliograficzne), gospodarczej (niekomercyjne i komercyjne rejestry gospodarcze, dane finansowe), medycznej (bazy bibliograficzne, źródłowe, typu evidence-based medicine, rejestry podmiotów medycznych, lekarzy i dentystów, leków), patentowej (bazy danych UPRP – wynalazki, znaki towarowe, specyfika informacji patentowej).

- Open Source Intelligence – pojęcie i zastosowanie. Gromadzenie informacji metodą białego wywiadu. Stosowane narzędzia. Gromadzenie informacji na temat witryn internetowych (numer IP, domena, subdomeny), technologii w nich wykorzystywanych. Wyszukiwanie zdjęć i materiałów video, ich weryfikacja. Identyfikowanie metadanych w dokumentach elektronicznych.

- W czasie laboratoriów student, posługując się różnego rodzaju źródłami, wyszukuje informacje na zadany temat. Przedmiotem zajęć są różnego typu elektroniczne źródła informacji (bibliograficzne, pełnotekstowe) z różnych dziedzin wiedzy. Ponadto laboratoria obejmują wykorzystanie narzędzi OSINT do gromadzenia informacji na temat osób, organizacji, dokumentów.

Literatura:

- Baeza-Yates, R.: Modern information retrieval. New York 1999.

- Bibliografia: metodyka i organizacja. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Warszawa 2000.

- Chowdhury, G. G.: Introduction to modern information retrieval. 3rd ed. London 2010.

- Cisek S.: Szara literatura jako źródło informacji biznesowej. Zarys problematyki. „EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2002, nr 11, dostęp: http://www.ebib.pl/2002/40/cisek.php

- Enge E. i in., Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych. Wyd. 3. Gliwice 2016.

- Gajos M.: Opis patentowy jako źródło informacji. Katowice 2000.

- Głowacka E. i in.: Współczesne źródła informacji. W: Nauka o informacji. Pod redakcją Wiesława Babika. Warszawa 2016.

- Hassan N. A., Hijazi R.: Open source intelligence methods and tools: a practical guide to online intelligence. New York 2018.

- Informacja naukowa: rozwój - metody – organizacja. Pod redakcją Z. Żmigrodzkiego oraz W. Babika i D. Pietruch-Reizes, Warszawa 2006.

- Klenczon W.: Polska bieżąca bibliografia narodowa – stan prac, problemy, perspektywy. W: Szósta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów: Warszawa, 23-24 października 2008. Warszawa 2010, s. 28-59.

- Kłopotek M. A., Inteligentne wyszukiwarki internetowe. Warszawa 2001.

- Korpała J.: Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa 1969.

- Korpała J.: Krótka historia bibliografii polskiej. Wrocław 1986.

- Liedel K., Serafin T.: Otwarte źródła w działalności wywiadowczej. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa 2011.

- Mendykowa A.: Podstawy bibliografii. Wyd. 2 Warszawa.

- Pamuła-Cieślak N., Typologia zasobów ukrytego Internetu. „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 2.

- Polska Norma PN 89 N-01225. Rodzaje i części składowe bibliografii: bibliotekarstwo i bibliografia: terminologia.

- Polska Norma PN 92 N-01227. Typologia dokumentów: bibliotekarstwo i bibliografia: terminologia.

- Popowska H.: Bazy danych – klasyfikacje i typologie. Cz. 1. „Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji” 1988, nr 5, s. 14-23.

- Popowska H.: Bazy danych – klasyfikacje i typologie. Cz. 2. „Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji” 1989, nr 3, s. 16-22.

- Russell D. M.: Advanced Search Operators, dostępny https://docs.google.com/document/d/1ydVaJJeL1EYbWtlfj9TPfBTE5IBADkQfZrQaBZxqXGs/edit

- Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Oprac. Bożenna Bojar. Warszawa 2002.

- Understanding Information Retrieval Systems: Management, Types, and Standards, ed. M.J. Bates. 2011.

- Wiewiórowski W. R., Wierczyński G., Informatyka prawnicza: technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej. 4 wyd. Warszawa 2016.

- Popowska H.: Bazy danych – klasyfikacje i typologie. Cz. 1. „Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji” 1988, nr 5, s. 14-23.

- Popowska H.: Bazy danych – klasyfikacje i typologie. Cz. 2. „Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji” 1989, nr 3, s. 16-22.

- Russell D. M.: Advanced Search Operators, dostępny https://docs.google.com/document/d/1ydVaJJeL1EYbWtlfj9TPfBTE5IBADkQfZrQaBZxqXGs/edit

- Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Oprac. Bożenna Bojar. Warszawa 2002.

- Understanding Information Retrieval Systems: Management, Types, and Standards, ed. M.J. Bates. 2011.

- Wiewiórowski W. R., Wierczyński G., Informatyka prawnicza: technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej. 4 wyd. Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- metody analizy i interpretacji różnych rodzajów zasobów informacyjnych, w tym szczególnie tzw. wydawnictw skierowujących i źródeł pochodnych (K_W04)

- procesy oceny jakości źródeł informacji, z uwzględnieniem ich specyfiki właściwej dla dokumentów pierwotnych, wtórnych i pochodnych (K_W07)

Absolwent potrafi:

- wskazać i wykorzystać adekwatne źródła informacji dla rozwiązania danego problemu (K_U02)

- oceniać jakość informacji w zależności od rodzaju dokumentu, z jakim ma do czynienia (K_U02)

- zaplanować i zrealizować strategię wyszukiwania informacji w celu rozwiązania danego problemu w części związanej z dokonywaniem wyboru odpowiednich źródeł informacji (w tym skierowującej i pochodnej) (K_U02)

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł informacji (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin, test pisemny

Laboratoria: na laboratoriach będą zadawane ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Za każde ćwiczenie będzie można uzyskać 5 punktów. Suma punktów przełoży się na końcową ocenę.

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać przynajmniej 51% możliwych do uzyskania punktów.

Skala ocen:

0-50% – ndst (2).

51-60% – dst (3).

61-70% – dst plus (3,5).

71-80% – dobry (4).

81-90% – dobry plus (4,5).

91-100% – bardzo dobry (5).

Na laboratoriach będą wykonywane ćwiczenia praktyczne. Raport z tych ćwiczeń (dane wyszukane w omawianych bazach danych) po zakończeniu zajęć należy przesłać przez platformę elearningową. Wspomniany raport jest dowodem zaliczenia zajęć. Przesłanie wszystkich raportów podwyższy końcową ocenę o 0,5 stopnia. Szczegóły tych zadań oraz forma raportu zostaną podane na każdych zajęciach.

Dozwolona liczba nieobecności – 1 (bez usprawiedliwienia). Każdą następną nieusprawiedliwioną nieobecność trzeba będzie zaliczyć.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jachimczyk
Prowadzący grup: Adam Jachimczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.