Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie procesów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-Z4PRPR Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Projektowanie procesów
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: LM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone formie konwersatorium mają zapoznać studentów z narzędziami modelowania procesów biznesowych.

W efekcie studenci posiądą praktyczne umiejętności analizy procesów (identyfikacji, klasyfikacji). Studenci w ramach studiów przypadków będą przygotowywać z wykorzystaniem notacji BPMN modele rzeczywistych procesów występujących w przedsiębiorstwie (szczególnie mediowym) i w jego otoczeniu.

Pełny opis:

1. Opis i składowe procesu, elementy określające proces

2. Notacja BPMN(zadania, rozgałęzienia, zdarzenia, uczestnicy procesu, podprocesy, choreografie)

3. Analiza dokumentacji i tworzenie opisu procesu biznesowego

4. Koncepcje zarządzania oparte na procesach: Business Process Reenginieering, Business Process Management.

5. Modelowanie procesów, elementy optymalizacji procesów

6. Testowanie i usuwanie błędów

7. Studia przypadku – projektowanie procesów biznesowych (np. procedura uzyskiwania dotacji na produkcję filmową, rozliczenie umowy leasingowej, procedury z zakresu przygotowania produkcji poligraficznej)

8. Przegląd narzędzi informatycznych.

Literatura:

Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009 (wybrane fragmenty)

Gabryelczyk R., ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.

Piotrowski M., Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja. Wydawnictwo Helion. 2014

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

Student zna i rozumie idee projektowania procesowego. Ma wiedzę dotyczącą zarządzania opartego na procesach, umie uzasadnić zasadność ich stosowania, zalety i ograniczenia. Student zna metodyki realizacji praktycznych projektów biznesowych związanych z projektowaniem i usprawnianiem procesów biznesu. Rozumie relacje między zarządzaniem procesami a efektywnością organizacji.

S2A_W06, S2A_W07, S2A_W08, S2A_W11

Umiejętności

Student potrafi zidentyfikować główne i pomocnicze procesy biznesu oraz ich cele. Potrafi analizować praktyczne studia przypadków i potrafi je zaprojektować w formie procesów biznesowych. Student potrafi zdiagnozować funkcjonujący proces i wprowadzić usprawnienia w przebiegu procesów.

S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U04, S2A_U06, S2A_U07, S2A_U08

Inne kompetencje

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas analiz studiów przypadków w wykonywania projektów realnych procesów. Student potrafi organizować pracę w grupie, określić priorytety służące realizacji studiów przypadków i właściwie delegować kompetencje w zakresie wykonywania projektów. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

S2A_K01, S2A_K02, S2A_K03, S2A_K04, S2A_K06, S2A_K07

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie praktycznie wykonanych projektów (indywidualnie i w zespołach), aktywność podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wieńczysław Otto
Prowadzący grup: Wieńczysław Otto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wieńczysław Otto
Prowadzący grup: Wieńczysław Otto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wieńczysław Otto
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.