Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-Z6BADA-ZTM Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: ID-DZIENNE I STOPIEŃ 6 semestr, 3 rok (specjalność Technologie informacyjne mediów)
LM-ZAOCZNE I STOPNIA 6 semestr, 3 rok (Spec. Technologie informacyjne mediów)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę baz danych. Zajęcia praktyczne ukierunkowane głównie na relacyjne bazy danych, obejmujące zagadnienia przetwarzania danych od postawienia problemu, poprzez modelowanie struktury danych wraz z jej optymalizacją do analizy danych, celem uzyskania użytecznych informacji.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę baz danych, budowa ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych zestawów danych.

2. Formaty danych - CSV, JSON i środowiska dużych zbiorów danych, np. Apache Hadoop i MongoDB;

3. Nieustrukturyzowane przetwarzanie i analiza danych - praca z bazami danych NoSQL.

4. Relacyjne bazy danych - omówienie podstawowych pojęć dotyczących baz danych, systemu zarządzania, oprogramowania, historii i trendów rozwoju baz danych w przyszłości.

5. Podstawy projektowania baz danych: model danych, tworzenie tabel, indeksy, relacje, klucze, widoki, modyfikacja schematu.

6. Postacie normalne baz danych.

7. Podstawy języka SQL - składnia języka SQL, definicja danych, typy danych.

8. Wyszukiwanie danych (select), wzorce zapytań.

9. Funkcje i operacje na typach danych.

10. Funkcje agregujące, klauzule group by, having.

11. Konstrukcja zapytań złożonych – łączenie zapytań, podzapytania.

12. Manipulacja danymi w oparciu o instrukcje: insert, replace, update, delete.

13. Tworzenie widoków i transakcje.

14. Zagadnienia dotyczące obsługi MS Access, realizacja aplikacji bazodanowej na zadany temat - konfiguracja programu, utworzenie schematu bazy (obiektów), opracowanie logiki aplikacji m.in. formatek, raportów, widoków.

Literatura:

1. Beynon-Davies P., Systemy baz danych, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczene, 2003.

2. Ullman J.D, Jurkiewicz M., Widom J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.

3. Rogulski M., Bazy danych dla studentów: podstawy projektowania i języka SQL, Warszawa, WITKOM (Salma Press), 2012.

4. Wilton P., Colby J.W, Szczepaniak M., SQL od podstaw, Gliwice: Helion, 2006.

5. Wrotek W., ABC Access 2016 PL, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2016.

6. Flanczewski S., Access 2016 PL w biurze i nie tylko, Gliwice, Helion, 2016.

7. O'Higgins N., MongoDB and Python. Patterns and processes for the popular document-oriented database, O'Reilly, 2011

8. Sadalage P.J., Fowler M., NoSQL. Kompendium wiedzy., Helion, 2015

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

- zna zasady tworzenia baz danych

- rozumie model relacyjny baz danych

- zna przeznaczenie i podstawowe instrukcje języka SQL

- wie, jakie są funkcjonalności bazy danych MS Access

Umiejętności

- umie pisać zapytania SQL do bazy danych,

- potrafi wykonać bazę danych (tabele, kwerendy, formularze i raporty) za pomocą narzędzia MS Access

Metody i kryteria oceniania:

Ocena średnia ważona:

- sprawdzian na koniec semestru - SQL (waga 30%),

- zadanie do wykonania - baza danych - Access (waga 30%).

- aktywność na zajęciach (waga 30%),

- obecność (waga 10%).

Sprawdzian - ocena pozytywna, gdy odpowiedź jest udzielona w 50% lub więcej.

Brak możliwości poprawy pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Matosek
Prowadzący grup: Wiesław Cetera, Wioletta Matosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Matosek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.