Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metadane publikacji 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D2MP1 Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Metadane publikacji 1
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Pojęcie metadanych, funkcje i typologia metadanych. Narzędzia do odczytywania metadanych.

2. Format Dublin Core. Charakterystyka formatu. Ćwiczenia praktyczne w sporządzaniu opisów dokumentów.

3. Format ONIX - Online Information eXchange - metadane wykorzystywane w branży wydawniczo-księgarskiej. Charakterystyka formatu. Ćwiczenia praktyczne w sporządzaniu opisów dokumentów. Język XML - charakterystyka języka znaczników, składnia.

4. Format MARC21. Metadane biblioteczne. Struktura rekordu w formacie MARC21. Ćwiczenia praktyczne w sporządzaniu opisów dokumentów. Program CIP.

5. Identyfikatory dokumentów: ISBN, ISSN, DOI, URL.

Pełny opis:

1. Pojęcie metadanych, funkcje i typologia metadanych. Narzędzia do odczytywania metadanych.

2. Format Dublin Core. Charakterystyka formatu. Ćwiczenia praktyczne w sporządzaniu opisów dokumentów.

3. Format ONIX - Online Information eXchange - metadane wykorzystywane w branży wydawniczo-księgarskiej. Charakterystyka formatu. Ćwiczenia praktyczne w sporządzaniu opisów dokumentów. Język XML - charakterystyka języka znaczników, składnia.

4. Format MARC21. Metadane biblioteczne. Struktura rekordu w formacie MARC21. Ćwiczenia praktyczne w sporządzaniu opisów dokumentów. Program CIP.

5. Identyfikatory dokumentów: ISBN, ISSN, DOI, URL.

Literatura:

1. Brachfogel A.: Terminy metadanych DCMI - nowe zalecenie dla metadanych Dublin Core. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2010, nr 1, s. 57-64, dostęp: http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:bbc.uw.edu.pl:1829

2. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki / oprac. zespół pod red. Kamili Grzędzińskiej. Wyd. 3. zm. i popr. Warszawa 2012, dostęp: http://www.wmkolasa.up.krakow.pl/sowa/marc21ksiazka_www_2012.pdf

3. Gartner R.: Metadata: shaping knowledge form antiquity to the semantic web. 2016.

4. Gilliland Anne J.: Setting the stage. W: Gill Tony i in.: Introduction to Metadata, dostęp: https://www.getty.edu/publications/intrometadata/setting-the-stage/. 2016.

5. Haynes D.: Metadata for Information Management and Retrieval, dostęp: http://www.facetpublishing.co.uk/downloads/file/sample_chapters/HaynesMetadatach1.pdf (rozdział 1). Londyn 2004.

6. Jachimczyk A.: Format metadanych ONIX - Online Information eXchange. W: Szósta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa, 23-24 października 2008. Warszawa 2010, s. 195-205.

7. Kołacz T.: Z historii programu CIP - Cataloguing in Publication. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2005 nr 1, s. 64-80, dostęp: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1764&from=&dirids=1&ver_id=124304&lp=1&QI=F3C22CE930CE9B7B6E3CD92E789950E6-93

8. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN, dostęp: https://www.bn.org.pl/download/document/1259577324.pdf

9. Nahotko M.: Jakość metadanych opisowych i możliwości ich współdziałania, „Biuletyn EBIB” 2018, nr 2 (179), dostęp: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/625.

10. Nahotko M.: Metadane: sposób na uporządkowanie internetu. Kraków 2004.

11. PN-ISO 15836:2006 Zestaw elementów metadanych Dublin Core.

12. Radwański A.: Rozwój formatu MARC. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 1996 nr 2, s. 15-32, dostęp: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1645&from=&dirids=1&ver_id=124185&lp=1&QI=F3C22CE930CE9B7B6E3CD92E789950E6-15

13. Słownik terminologii metadanych, dostęp: http://skryba.inib.uj.edu.pl/~nahotko/metadane/slownik.htm

14. Terminy Metadanych DCMI, dostęp: https://www.bn.org.pl/download/document/1261049421.pdf

15. Tryb uzyskania numeru ISSN, dostęp: https://bn.org.pl/dla-wydawcow/issn/tryb-uzyskania-numeru-issn

16. Zieliński G.: XML: rozszerzalny język znakowań. Warszawa 2000. http://www.bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=576&from=publication&.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

zasady formalnego przygotowania wydawnictw ciągłych, dokumentów elektronicznych i audiowizualnych z wykorzystaniem literatury i odpowiednich norm bibliograficznych, rolę metadanych w funkcjonowaniu instytucji książki i zasobów sieciowych (K_W02, K_W05, K_W07)

Absolwent potrafi:

wykonać opis formalny książki i innych dokumentów z wykorzystaniem norm bibliograficznych (K_U03, K_U07)

Absolwent jest gotów do:

aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania piśmiennictwa, do: korzystania ze źródeł gotowych danych bibliograficznych (K_K02, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Na każdych laboratoriach będą zadawane ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Za każde ćwiczenie będzie można uzyskać 6 punktów. Dodatkowo na ostatnich zajęciach odbędzie się podsumowujące kolokwium. Suma punktów z zadań i kolokwium przełoży się na końcową ocenę.

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać przynajmniej 51% możliwych do uzyskania punktów.

Skala ocen:

0-50% – ndst (2).

51-60% – dst (3).

61-70% – dst plus (3,5).

71-80% – dobry (4).

81-90% – dobry plus (4,5).

91-100% – bardzo dobry (5).

Na każdych laboratoriach będą wykonywane ćwiczenia praktyczne. Raport z tych ćwiczeń (opracowane metadane) po zakończeniu zajęć należy przesłać przez platformę elearningową. Wspomniany raport jest dowodem zaliczenia zajęć. Przesłanie wszystkich raportów podwyższy końcową ocenę o 0,5 stopnia. Szczegóły tych zadań oraz forma raportu zostaną podane na każdych zajęciach.

Dozwolona liczba nieobecności – 1 (bez usprawiedliwienia). Każdą następną nieusprawiedliwioną nieobecność trzeba będzie zaliczyć.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jachimczyk
Prowadzący grup: Adam Jachimczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.