Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektem wydawniczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D4ZPW Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem wydawniczym
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia zapoznają studentów z zarządzaniem projektem wydawniczym z poziomu menedżera projektu, zarówno w wariancie, w którym musi realizować zadanie w ramach z góry narzuconego/ustalonego budżetu, jak i w sytuacji, w której samodzielnie pozyskuje środki finansowe na docelowe przedsięwzięcie wydawnicze.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń z Zarządzania Projektem Wydawniczym studenci krok po kroku poznają kolejne etapy i warunki niezbędne dla efektywnego wydawania współczesnych publikacji, zarówno drukowanych, jak i cyfrowych. W tym celu ćwiczenia składają się z tematów takich jak:

1) kompetencje kierownika projektu

2) pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego

3) licencje Creative Commons oraz narzędzia takie jak CC0 lub Public Domain Mark

4) źródła finansowania projektów wydawniczych

5) planowanie i realizacja budżetu projektu wydawniczego

6) rodzaje umów z wykonawcami i kontrahentami na wybranych przykładach

7) dystrybucja i promocja projektu wydawniczego.

Literatura:

"Krótki kurs własności intelektualnej" (materiały dla uczelni), M. Biernat, R. Czajka, J. Lipszyc, K. Siewicz, P. Stankiewicz (red.), Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2014.

"Kompetencje interpersonalne i cechy innowacyjnego menedżera projektów", M.B.Król [w:] WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE 2/2013, s. 190-199.

"Komunikowanie interpersonalne" (rozdz. 16 i 17), W. Głodowski, UW, Warszawa 2001.

"Project Planning And Scheduling: Tools And Good Practices", M. Trocki , P. Wyrozębski, SGH, Warszawa 2015.

"Biuro zarządzania projektami" P. Wyrozębski, PWE, Warszawa 2010.

"Uwarunkowania i czynniki wpływające na sukces projektu", W. Walczak [w:]

E-mentor nr 3/2010, s. 17-27.

"Książka jako towar, książka jako znak: studia z socjologii literatury" (patrz rozdział dot. dystrybucji), M. Rychlewski, Kraków 2013.

"Wybrane formy promocji książki w Polsce i na świecie", Ł. Śmigiel, Kraków 2018.

PROJEKT KSIĄŻKA, Narodowe Centrum Kultury i Dwutygodnik.com, wywiady w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, patrz: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/projekt-ksiazka

Efekty uczenia się:

Student zna możliwości, ale i ograniczenia związane z zarządzaniem projektem wydawniczym. Potrafi oszacować własne kompetencje, również w kontekście komunikacji interpersonalnej, na takim stanowisku. Zna kolejne etapy - od pomysłu do finalnej publikacji, zarządzania projektem wydawniczym.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową i zaliczenie ćwiczeń składa się aktywność na zajęciach oraz przygotowanie szkicu własnego projektu wydawniczego pod kątem zarządzania etapami jego powstawania (szkic musi zawierać takie elementy jak budżet, wypunktowanie kolejnych kroków realizacji wraz z ich rozplanowaniem w czasie i rozdzieleniem zadań wśród wykonawców poszczególnych elementów projektu, drafty umów, w tym licencji).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7.5 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 7.5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Janusz-Lorkowska
Prowadzący grup: Monika Janusz-Lorkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7.5 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 7.5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Janusz-Lorkowska
Prowadzący grup: Monika Janusz-Lorkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.