Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Książka w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-Z4KK Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Książka w kulturze
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie historii książki, zwłaszcza polskiej od 1918 r. do końca XX w. Obejmują one wybrane zagadnienia z zakresu produkcji, rozpowszechniania i użytkowania książki na tle kultury polskiej i europejskiej.

Pełny opis:

Kultura książki jako kategoria badawcza. Stan i problematyka badań nad historią książki, jej roli w społeczeństwie i kulturze. Książka w Polsce w okresie niepodległości, wojny i okupacji hitlerowskiej (1918-1945). Książka polska na obczyźnie w XX w. Sytuacja książki w PRL i po przełomie 1989 r. Polska książka współczesna.

Literatura:

Ankudowicz J.: Książka w kulturze uprzemysławianego ośrodka lokalnego, Warszawa 1977.

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Cenzura wobec literatury w Polsce Ludowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, T. 19, nr 1

Dunin J.:, Pismo zmienia świat, Warszawa, Łódź 1998.

Eco U.: Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, Warszawa 1996

Firlej-Buzon A.: Bibliotekarz XXI wieku - twórca czy strażnik świątyni wiedzy?, [w:] Bibliotekarz w świecie wartości, Wrocław 2003, s. 15-23.

Hopfinger M.:, Kultura współczesna - audiowizualność, Warszawa 1985.

Klukowski B., Tobera M.: W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Warszawa 2013.

Kłosowski A.: Historia książki polskiej za granicą: problemy badawcze. Warszawa 1980.

Kołodziejska Jadwiga: O roli bibliotek, książki i prasy. Warszawa 1962.

Komza M.: Sztuka w książce – Książka w sztuce, [w:] Encyklopedia książki, t. 1, Wrocław 2017, s. 69-77.

Kondek S. A.: Papierowa rewolucja : oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948-1955, Warszawa 1999.

Kondek S. A.: Władza i wydawcy: polityczne uwarunkowanie produkcji książek w Polsce w latach 1944-1949, Warszawa 1993

Kostecki J.: Ruch wydawniczy na ziemiach polskich (1877-1986), [w:] Instytucje, publiczność - sytuacje lektury. T.4. Warszawa 1992, s. 153–224

Kraśko N., Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.

Lem S.: Bomba megabitowa, Kraków 1999.

Migoń K.: Bibliologia – nauka o kulturze książki, [w:] Encyklopedia książki, t. 1, Wrocław 2017, s. 23-32.

Na co dzień i od święta : Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku, red. nauk. A. Chamera-Nowak, D. Jarosz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.

Nowe media w bibliotece, Zielona Góra 2004.

Pisarek W.: Transformacje komunikacji społecznej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Encyklopedia książki, t. 1, Wrocław 2017, s. 33-44.

Siekierski S., Czytania Polaków w XX wieku, Warszawa 2000.

Sowiński J.: Polskie drukarstwo, Wrocław 1996.

Straus G., Wolff K.: Polacy i książki. Społeczna sytuacja książki w Polsce 1992. Warszawa 1996.

Straus G., Wolff K.: Zainteresowanie książką w społeczeństwie polskim w 1996 r., Warszawa 1998.

Straus G., Wolff K.: Sienkiewicz, Mickiewicz, biblia, harlequiny... Społeczny zasięg książki w Polsce w 2000 roku. Warszawa 2002.

Straus G., Wolff K.: Czytanie, kupowanie, wypożyczanie. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2004 roku. Warszawa 2006.

Szwejkowska H.: Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku. Wrocław 1972.

Wojciechowski J.: Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany, Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

kulturotwórczą rolę książki; aspekty obecności książki w kulturze masowej poprzez jej różnorodne formy i formaty, postrzeganie, postawy wobec niej oraz rolę w procesie komunikacji społecznej jako narzędzia utrwalania i przekazywania myśli ludzkiej; historyczne uwarunkowania i teoretyczne koncepcje, w tym paradygmat badawczy i szkoły naukowe badań nad rolą książki w kulturze; interdyscyplinarność zjawisk książki i ich znaczenie cywilizacyjne; terminologię z zakresu kultury książki (K_W01, K_W-03, K_W04, K_W05, K_W07)

Absolwent potrafi:

wskazać, ocenić i zanalizować związki między dziedzictwem książkowym a dziedzictwem kulturowym w ujęciu historycznym i współczesnym; wyszukać informacje na temat wszystkich aspektów kultury książki, także wykorzystując w tym celu współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne; identyfikować różnorodne formy i przejawy obecności i znaczenia książki w kulturze i społeczeństwie; określić miejsce i funkcje różnych form książki we współczesnym systemie kultury (K_U01, K_UU02, K_U04, K_U06)

Absolwent jest gotów do:

ciągłego, samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności w zakresie kultury książki, popularyzowania wiedzy o książce i jej roli w dziedzictwie kulturowym; uczestnictwa w wydarzeniach i projektach związanych z kulturą książki (K_K01, K_K02, K_K04)Książka w kulturze - problematyka badawcza

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające - wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Egzamin końcowy ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchalski
Prowadzący grup: Jacek Puchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.