Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia biznesu medialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-LM-Z4PBME Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Psychologia biznesu medialnego
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: LM-ZAOCZNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu wprowadzić studenta w świat psychologii i poprzez teoretyczne rozważania udowodnić istotę tych mechanizmów w życiu codziennym i w kreowaniu efektywnego przekazu mediowego.

Skrócony opis:

Psychologia biznesu mediowego koncentruje się na rozumieniu kluczowych mechanizmów ludzkich zachowań w kontekście mediów. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyka psychologii potrzebną w tworzeniu i rozwoju biznesu mediowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii w analizie, projektowaniu i realizacji działań biznesowych przedsiębiorstw mediowych. Zajęcia opierają się na fundamencie wiedzy teoretycznej niezbędnym w późniejszym -praktycznym jej wykorzystaniu. Przykłady wykorzystania teorii w praktyce pozwalają na zobrazowanie istoty psychologii w działaniach medialnych. Podczas zajęć omawiane są indywidualne uwarunkowania zachowań jednostki, społeczne mechanizmy zachowania jednostki - wpływ grupy na jednostkę i jednostki na grupę oraz wyjaśniane są mechanizmy działań biznesowych w kontekście decyzji konsumenckich, kształtowania relacji w przedsiębiorstwie.

Istotą zajęć jest umiejętne wykorzystanie wiedzy psychologicznej w działaniach mediowych.

Niemożność poprawienia ocen pozytywnych.

Literatura:

Aronson T., Psychologia społeczna, Warszawa 1998.

Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994.

Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.

Ogonowska A., Ptaszek G., Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, Impuls, Kraków 2017

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.

Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Warszawa 1999.

Psychologia, Podręcznik akademicki, red. naukowy J. Strelau, Gdańsk 2000.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi właściwie zastosować wiedzę i mechanizmy psychologiczne w działaniach biznesu mediowego

Wiedza student:

-ma rozszerzona wiedza z psychologii w szczególności w zakresie tworzenie działań społeczno-mediowych

- zna wybrane metody i techniki pozwalające konstruować i opisywać struktury biznesowe

Umiejętności

- potrafi analizować interpretować zjawiska psychospołeczne i wykorzystać je w mediach

Inne kompetencje

- umie samodzielnie zastosować wiedzę psychologiczną w działaniach biznesu mediowego .

Metody i kryteria oceniania:

-obecność

- aktywność

- wykonanie projektów w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Opolska-Bielańska
Prowadzący grup: Agata Opolska-Bielańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Opolska-Bielańska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.