Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski jako obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-B9K-GO2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język polski jako obcy
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu wprowadzenie studentów polonistyki w problematykę glottodydaktyczną, zapoznanie ich z metodami nauczania języka polskiego jako obcego, z wiedzą na temat współczesnej polszczyzny niezbędną w pracy lektora oraz z trudnościami, jakie wynikają z łączenia tematyki kulturowej z językową na lektoratach języka polskiego.

Pełny opis:

Tematyka konwersatorium łączy problemy językoznawstwa i glottodydaktyki.

Student nabywa podstawowe umiejętności niezbędne w pracy lektora języka polskiego.

Tematy zajęć:

1. Metody bezpośrednie i pośrednie w nauczaniu języków obcych.

2. Cztery sprawności językowe rozwijane na lektoratach języka polskiego: mówienie, rozumienie, czytanie, pisanie.

3. Sposoby zapoznawania obcokrajowców z elementami kultury polskiej.

3. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane na lektoratach języka polskiego.

4. Typowy plan lekcji języka polskiego dla obcokrajowców.

5. Charakterystyka typologiczna języka polskiego.

6. Praca z grupami początkującymi.

7.Nauczanie deklinacji polskiej.

8.Nauczanie koniugacji polskiej. Trudności związane z nauczaniem aspektu.

9. Aglutynacyjność polskich form czasownikowych, czyli jak zapanować nad wędrującymi końcówkami czasownika.

10. Wprowadzanie kategorii trybu.

11. Sposoby wprowadzania trybu rozkazującego.

12. Sposoby wprowadzania trybu przypuszczającego.

13. Wprowadzanie imiesłowów przymiotnikowych przysłówkowych.

14.Ćwiczenia w używaniu czasowników ruchu przez obcokrajowców.

15. Możliwości wykorzystania konotacji i schematów zdaniowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

16.Wprowadzanie nowego słownictwa i utrwalanie już poznanego.

17.Praca z tekstem na lektoratach języka polskiego. Typy tekstów dla poszczególnych poziomów nauczania.

18.Frazeologia i trudności z jej stosowaniem.

19. Synonimia składniowa w nauczaniu obcokrajowców.

20. Poezja polska w nauczaniu obcokrajowców języka polskiego.

Studenci powinni zapoznać się z lekturami przewidzianymi w programie proseminarium oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach, biorąc udział w dyskusjach, wygłaszając referaty, pisząc konspekty lekcji lub w miarę możliwości prowadząc krótkie lekcje języka polskiego dla obcokrajowców na różnych poziomach zaawansowania.

Literatura:

B. Bartnicka, Nauczanie aspektu na lektoratach języka polskiego [w:] Vademecum lektora języka polskiego, red. B. Bartnicka, L. Kacprzak, E. Rohozińska, Warszawa 1992 lub [w:] Tradycja i nowoczesność w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego, red. H. Rybicka-Nowacka, B. Rocławski, Gdańsk 1990.

D. Buttler, Z metodyki nauczania polszczyzny jako języka obcego (Słownictwo), "Przegląd Humanistyczny" 1971, nr 2.

M. Foland-Kugler, Nauczanie fonetyki języka polskiego [w:] Vademecum lektora języka polskiego, red. B. Bartnicka, L. Kacprzak, E. Rohozińska, Warszawa 1992.

M. Gawełko, Kilka różnic typologicznych między językiem polskim i francuskim, "Języki Obce w Szkole" 1986, nr 4, s. 291-297.

E. Jędrzejko, R. Piętkowa, Teksty piosenek i psychozabaw jako materiał leksykalny w nauce języka polskiego jako obcego [w:] Tradycja i nowoczesność w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego, red. H. Rybicka-Nowacka, B. Rocławski, Gdańsk 1990.

F.J. Kapeliński, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego: analogie z nauczaniem angielskiego i francuskiego jako języków obcych lub drugich [w:] O język i kulturę polską w środowiskach polonijnych. Materiały z II Konferencji Okrągłego Stołu. Łańcut 26-28 lipca 1986 r., Warszawa 1990.

B. Klebanowska, Zdanie konotowane i jego odpowiedniki semantyczne w nauczaniu cudzoziemców, "Poradnik Językowy" 1977, nr 10, s. 452-459.

M. Pawelec, Ostrzeżenie przed "fałszywymi przyjaciółmi" (zjawisko "faux amis" w językach polskim i niemieckim), "Języki Obce w Szkole" 1987, nr 5, s. 440.

I. Putka, Wprowadzanie jednostek leksykalnych w ich użyciach wtórnych na lektoratach języka polskiego [w:] Język - teoria - dydaktyka, Kielce 1984, s. 195-201.

G. Suliga, Nauczanie cudzoziemców jako dialog międzykulturowy [w:] Tradycja i nowoczesność w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego, red. H. Rybicka-Nowacka, B. Rocławski, Gdańsk 1990.

E. Wierzbicka, Wiedza na temat współczesnej polszczyzny niezbędna w pracy lektora języka polskiego, "Przegląd Polonijny" 2000, nr 1, s. 163-171.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Chojnacka-Kuraś, Elżbieta Piotrowska
Prowadzący grup: Elżbieta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.