Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język czeski - poziom podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-CZEOA2 Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język czeski - poziom podstawowy
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Lektoraty żetonowe Instytutu Slawistyki
Lektoraty żetonowe języka czeskiego Instytutu Slawistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość języka czeskiego na poziomie A1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

A2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Pełny opis:

Zakres tematów omawianych na lektoracie w semestrze zimowym:

1. Podstawowe informacje o sobie

a) Przedstawianie siebie i innych

- imię i nazwisko

- narodowość

- (stan cywilny)

- wiek (młody/stary)

- charakter i temperament (wesoły, leniwy)

- zawód

2. Rodzina i przyjaciele

a) członkowie rodziny,

b) spotkania towarzyskie i rodzinne (przedstawianie kogoś komuś…),

c) człowiek (wygląd, cechy charakteru, uczucia),

d) prosty opis człowieka.

3. Moje miasto/moja miejscowość

a) Co warto zobaczyć w moim mieście/miejscowości?

b) jazda taksówką, samochodem, autobusem,

c) często spotykane napisy i znaki umieszczane w miejscach publicznych,

d) odtwarzanie napisów umieszczanych w miejscach publicznych (palenie wzbronione, panie/panowie… )

4. Podróż

a) w biurze podróży (szukanie noclegu, rezerwacja pobytu, dane osobowe),

b) proste pytania dot. orientacji w mieście, czytanie map,

c) na stacji benzynowej i w serwisie (podstawowe pojęcia), wzywanie pomocy (np. na autostradzie),

d) na dworcu/lotnisku (godziny odjazdu, rozkład jazdy, kupowanie i kontrola biletów),

e) na granicy (potrzebne dokumenty, rozmowa z urzędnikiem),

f) pisanie krótkich tekstów użytkowych (wypełnianie formularzy hotelowych itd.)

5. Co kraj, to obyczaj

a) podstawowe informacje o kraju i jego mieszkańcach,

b) znane postaci ze świata polityki, sportu, kultury…

c) święta narodowe i religijne,

d) język dnia powszedniego (elementy języka potocznego),

e) pisanie hasła słownikowego o kraju.

6. Zakupy

a) rodzaje sklepów, targ,

b) oferta sklepów, reklamy,

c) pytania o dostępność i cenę towarów,

d) pisanie hasła reklamowego

7. W restauracji

a) wybieranie potraw, płacenie, napiwek,

b) skargi i pochwały (obsługa, jakość potraw),

c) przepisy dań narodowych/dania narodowego,

d) wpis do księgi gości/ do książki skarg i zażaleń w restauracji.

8. Urzędy

a) na poczcie (wysyłanie listów i paczek, numery kierunkowe, kupowanie telefonu komórkowego i karty do niego),

b) bank – kursy walut, karty płatnicze i kredytowe

c) policja, prośba o pomoc w przypadku zagrożenia, umiejętność poproszenia o tłumacza,

d) wypełnianie formularzy w urzędach.

9. Praca i studia

a) szukanie pracy – ogłoszenia,

b) prosta rozmowa o szczegółach zatrudnienia,

c) broszury dotyczące kursów, szkoleń, szkół językowych, zapisy na kurs,

d) proste rozmowy o postępach w nauce i sprawach organizacyjnych,

e) pisanie listu, podania, życiorysu, listu motywacyjnego…

10. Czas wolny

a) Jak spędzam czas wolny?

b) aktywne i pasywne spędzanie czasu wolnego,

c) ludzie, którzy mają niezwykłe hobby,

d) moje hobby,

e) gotowanie: rozrywka czy konieczność.

11. Sport

a) rodzaje sportu,

b) sport, który mnie interesuje,

c) dobre i złe strony sportu,

d) prosty opis wydarzenia sportowego.

12. Nauka i technika

a) urządzenia elektroniczne,

b) SMS i e-mail wiadomości,

c) pożyteczne strony internetowe,

d) życie w świecie wirtualnym – plusy i minusy,

e) pisanie SMS i e-mail wiadomości.

13. Mieszkanie

a) mój dom/mieszkanie (opis),

b) rodzaje mieszkań i wyposażenie,

c) wynajmowanie i kupowanie mieszkania,

d) idealne mieszkanie,

e) pisanie ogłoszenia do rubryki „Wynajmę”.

14. Zdrowie

a) ciało człowieka,

b) samopoczucie,

c) tablice informacyjne w szpitalach i przychodniach,

d) umawianie wizyty u lekarza,

e) pisanie listu/odpowiedzi na list w rubryce „Lekarz odpowiada”.

15. Człowiek i natura

a) pory roku, pogoda,

b) przyroda wokół nas (flora i fauna),

c) podstawowe informacje geograficzne o kraju,

d) pomniki przyrody kraju,

e) wycieczka w góry/nad jezioro, opis wydarzenia.

16. Ubiór i moda

a) części ubioru,

b) moda – kolory, materiały, fasony,

c) modne dodatki,

d) moda dawniej i dzisiaj,

e) stroje ludowe kraju, którego języka się uczę.

f) pisanie notatki prasowej „Co jest modne w tym sezonie”.

17. Kultura i sztuka

a) Co jest grane? Ulotki, plakaty, broszury z informacjami kulturalnymi,

b) rodzaje sztuki,

c) ludzie związani z kulturą,

d) popkultura (znaczenie, znane osobistości, znaki rozpoznawcze),

e) wypracowanie: „Mój idol”.

18. Świat mediów

a) prasa (wiadomość dnia/tygodnia),

b) radio i TV (ulubione programy i audycje),

c) młodzi i media (facebook, twitter),

d) pisanie tekstu na „Wallu”.

19. Kraj, o którym się uczę,

a) podział na regiony, różnice,

b) dania regionalne,

c) klimaty i krajobrazy,

d) miejsce, które chciałbym/chciałabym odwiedzić,

e) pisanie widokówki/listu z wakacji.

20. Plany życiowe

a) plan dnia/tygodnia, kalendarz,

b) moje plany zawodowe,

c) horoskop,

d) Kim będę za 10 lat?

Zagadnienia gramatyczne:

- deklinacja rzeczowników, przymiotników i zaimków (wszystkie przypadki gramatyczne)

- czasowniki dokonane/niedokonane

- czas przyszły

- tryb rozkazujący

- tworzenie przysłówków

Efekty uczenia się:

Rozumienie

Student rozumie główne myśli uproszczonych tekstów pisanych i mówionych, w których informacje są podane eksplicytnie, potrafi właściwie zareagować we wszystkich sytuacjach umieszczonych w opisie przedmiotu (np.: rozumie napisy i komunikaty publiczne, porozumie się w sklepie lub w urzędzie, rozumie i tworzy prostą korespondencję). Potrafi w ogólnych zarysach teksty autentyczne dotyczące omawianych tematów.

Mówienie i Pisanie

Potrafi tworzyć proste wypowiedzi ustne na znany mu temat. Potrafi również streścić i skomentować uproszczony tekst gazetowy, napisać rozprawkę na podstawie spreparowanego tekstu i sporządzić notatkę na podstawie wybranych informacji.

Inne wymagania

Student powinien opanować na danym poziomie sprawności: słuchanie, mówienie, gramatykę, pisanie, tłumaczenie w postaci pojedynczych zdań.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

Aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Górnicka-Urban
Prowadzący grup: Dorota Górnicka-Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.