Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Czech

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1HCZ Kod Erasmus / ISCED: 08.301 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Czech
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 1L grupy adekwatnej do jęz.A
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student pownien posiadać podstawową wiedzę z historii Polski i Europy.


Skrócony opis:

Ćwiczenia z historii Czech.

Pełny opis:

Ćwiczenia z historii Czech stanowią merytoryczne uzupełnienie wykładu z przedmiotu Dzieje regionu – Czechy i Słowacja. Poświęcone są analizie tekstów źródłowych i komentarzy naukowych, które dotyczą wybranych zagadnień z historii politycznej, religijnej i społecznej ziem czeskich od początów czeskiej państwowości do czasów współczesnych.

Literatura:

Przykładowa literatura przedmiotu:

1. Jan Kollár, Wybór pism, Wrocław 1954.

2. Kosmas, Kosmasa Kronika Czechów, Wrocław 2006.

3. Jan Hus, O Kościele, Lublin 2007.

4. Pavol Jozef Šafárik, Słowiańskie starożytności, Poznań 2003.

5. Alois Jirásek, Stare podania czeskie, Warszawa 1955; Katowice 1989.

6. Bogdan Suchodolski, Komeński, Warszawa 1979.

7. Václav Černý, Europejskie źrodła czeskiej kultury, w: Hrabal, Kundera, Havel… Antologia czeskiego eseju, red. J. Baluch, Kraków 2001.

8. Tomasz Masaryk, red. P. Bodnar, Warszawa 1980.

9. Václav Havel, Siła bezsilnych, w: Hrabal, Kundera, Havel… Antologia czeskiego eseju, red. J. Baluch, Kraków 2001.

10. Jan Patočka, Europa i dziedzictwo europejskie do końca XIX wieku, w: tegoż, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Warszawa 1998.

11. Milan Šimečka, Przywrócenie porządku – przyczynek do typologii realnego socjalizmu, Warszawa 1982.

12. Milan Kundera, Czeski los; Václav Havel, Czeski los?, „Literatura na Świecie” 1990, nr 9.

13. Josef Kroutvor, Europa Środkowa: anegdota i historia, w: Hrabal, Kundera, Havel… Antologia czeskiego eseju, red. J. Baluch, Kraków 2001

14. Karel Skalický, Prologomena do przyszłej fillozofii czeskich dziejów, "Więź" XXXVI, 1993, nr 2.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności analitycznego, krytycznego i kontekstowego czytania takich tekstów, formułowania wypowiedzi na ich temat oraz syntezowania zawartych w nich informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta zależy do jego obecności i aktywności na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze) oraz od rezultatu testu zaliczającego, przeprowadzonego na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć i/lub zaliczenia w formie zdalnej zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem pakietu platformy Google (Meet, Classroom, Formularze).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.