Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Chorwacji II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5LCH Kod Erasmus / ISCED: 09.203 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Chorwacji II
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka chorwackiego (B2) 3005-KL4CHO

Założenia (lista przedmiotów):

Literatura Chorwacji I 3005-KL4LCHO

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są rekonstrukcji wyobraźni kulturowej dawnej Chorwacji przez pryzmat tekstów literackich oraz towarzyszącej im literatury krytycznej. Obejmują okres od początków zachowanych zabytków piśmienniczych Chorwatów i Chorwatek po początek XIX wieku i czas przejścia do kultury nowożytnej, w pełni sztokawskiej i zagrzebiocentrycznej.

W roku akademickim 2018/2019 program będzie mocno zmodyfikowany - patrz część roczna sylabusa.

Pełny opis:

Dawna kultura dalmatyńska i chorwacka jest przedmiotem szczególnej adoracji w chorwackiej narracji tożsamościowej, kształtującej się od XIX wieku. Szczególne miejsce przyznawane jest literaturze, pełniącej funkcję dowodu rozwoju kulturowego i dojrzałości Chorwatów. Tymczasem literatura rzeczywiście powinna być przedmiotem refleksji, ale przede wszystkim jako źródło wiedzy o wyobrażeniach kulturowych, wartościach i postawach dawniej żyjących ludzi. Wiedza o tym pomaga z jednej strony w zrozumieniu dawnych praktyk kulturowych, a z drugiej w docenieniu zagadnienia ciągłości i zmiany kulturowej w Chorwacji. Ale nie tylko: w przypadku chorwackim jest to także kwestia policentryczności, współistnienia i czasem konkurencyjności wielu ośrodków lokalnych (Dubrownik, Zadar, Split, Istria, Zagrzeb); kwestii dziedzictwa niechorwackojęzycznego (łacińskiego, włoskiego) dla kultury narodowej; transkulturowości dawnego stylu życia, wartości i praktyk kulturowych, zwłaszcza w odniesieniu do Dalmatyńczyków związanych z Półwyspem Apenińskim oraz chorwackiej szlachty żyjącej w przestrzeni państwa węgierskiego.

Badanie dawnej kultury uczy wielostronności zjawisk kulturowych, pomaga relatywizować pozorne oczywistości - na przykład takie kategorie jak czystość kultury, wyłączność i trwałość identyfikacji narodowej - jak też zwraca uwagę na pomijane dziś aspekty bycia w społeczeństwie, takie jak przynależność społeczna, wyznanie.

Pożytki płynące z badania dawnej kultury są wielorakie i ogromne. Ponieważ zajęcia łączą formę wykładu i ćwiczeń, pozwalają na praktyczniejsze przyjrzenie się tym zagadnieniom i przedyskutowanie ich w gronie uczestniczek/ków.

Literatura:

Wybór tekstów krytycznych oraz literackich może ulegać zmianom zależnie od cyklu i dlatego będą uściślone w sekcji danego cyklu, ale kilka z nich musi się stanowczo pojawić i dlatego zostały wymienione poniżej.

Ivan Gundulić, Osman; Dubravka; Suze sina razmetnoga

Petar Zoranić, Planine

Marko Marulić, Poklad i korizma; Judita (uvod)

Muka svete Margarite

Svit se konča

Marin Držić, Dundo Maroje; Tirena

Džore Držić, Šiško Menčetić, poezije (sve)

Fran Krsto Frankopan, Gartlic za čas kratiti

Vinko Pribojević, O podrijetlu i zgodama Slavena

Dživo Bunić Vučić, Plandovanja

Ianus Pannonius, epigramaty

Govori protiv Turaka (izbor)

Polecane autorki/autorzy, zajmujący się dawną kulturą i literaturą:

Joanna Rapacka

Dunja Fališevac

Zrinka Blažević

Leo Rafolt

Zoran Kravar

Milovan Tatarin.

Literatura też została zmodyfikowana na potrzeby cyklu 2018: patrz część roczna sylabusa.

Efekty uczenia się:

Student/ka po ukończeniu zajęć:

--> wie, że literatura jest częścią kultury i zgadza się, że na jej podstawie można próbować rekonstruować świat wyobrażeń kulturowych Chorwatek i Chorwatów z dawnych epok

--> patrzy na tekst literacki jako źródło wiedzy o kulturze, wartościach społeczeństwa chorwackiego oraz o postawach ideowych tegoż

--> rozumie, dlaczego dawna literatura zajmuje tak wysoką pozycję w kanonie kultury chorwackiej

--> potrafi wymienić i omówić centra dawnej kultury

--> bystro dostrzega europejskie konteksty kulturowe oraz kierunki wpływów, jakie działały na obszar dalmatyńsko-chorwacki do XIX w.

--> docenia piękno i walory poznawcze wybranych tekstów literackich

-->wie, że przygotowanie się do zajęć umożliwi wspólną dyskusję, a w rezultacie wzbogacenie wiedzy i horyzontów wszystkich uczestikó spotkania.

Efekty kształcenia też zostały zmodyfikowane dla roku akademickiego 2018/2019: patrz część roczna sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ma wpływ:

--> uczęszczanie na zajęcia i udział w nich ze zrozumieniem

--> kultura osobista i kultura wypowiedzi podczas zajęć (nieesemesowanie; unikanie rażących kolokwializmów; niedzwonienie na lekcji)

--> w przypadku zapowiedzianych zajęć poświęconych interpretacji tekstów - przygotowanie do niej

--> pozytywne oceny z kolokwium semestralnego

--> jak również z egzaminu ustnego na koniec roku akademickiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Falski
Prowadzący grup: Maciej Falski, Gordana Kešina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 przedmiot będzie prowadzony przy wykorzystaniu narzędzi do zdalnego nauczania z pakietu Google Suite do organizowania spotkań on-line synchronicznie z możliwością udostępniania materiałów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.