Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne życie społeczno-polityczne Czech i instytucje kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5WZCZ Kod Erasmus / ISCED: 09.103 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie społeczno-polityczne Czech i instytucje kultury
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

znajomość języka czeskiego na poziomie B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa; najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego; wskazanie ich historycznych przyczyn; ukazanie najważniejszych przejawów wzajemnego oddziaływania polityki i kultury.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w języku czeskim łączą elementy praktycznej nauki języka oraz konwersatorium tematycznego. Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa; najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego; wskazanie ich historycznych przyczyn; ukazanie najważniejszych przejawów wzajemnego oddziaływania polityki i kultury. Omówienie stosunków etnicznych i regulacji prawnych ich dotyczących. Podstawę omówienia wyróżnionych zjawisk stanowi analiza merytoryczna i językowa (stylistyczna) tekstów: prawnych, publicystycznych, politycznych, propagandowych; wypowiedzi prasowych i telewizyjnych, a także filmów dokumentalnych. Celem zajęć jest wzbogacenie zasobu leksykalnego studentów o określone słownictwo tematyczne (czynne i bierne). Ćwiczenie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania.

Zakres tematyczny:

1.Porządek konstytucyjny Republiki Czeskiej: cechy szczególne czeskiego porządku konstytucyjnego, konstytucja i jej zasady, Karta Podstawowych Praw i Wolności.

2.System organów władzy państwowej i samorządowej.

3.System partyjny.

4.Przegląd najważniejszych partii politycznych.

5.Współczesne problemy tożsamości narodowej.

6.Negocjacje i przystąpienie do UE oraz pozycja kraju w strukturach europejskich.

7.Społeczna ocena przystąpienia Republiki Czeskiej do UE.

8.Czeska gospodarka w ostatnim dziesięcioleciu.

9.Polityka kulturalna państwa.

10.System edukacyjny.

11.Zagadnienia demograficzne i społeczne.

12.Mniejszości etniczne i seksualne.

Literatura:

Materiały lektorskie: teksty adaptowane, artykuły prasowe i popularnonaukowe; materiały audio i audiowizualne, materiały ikonograficzne; portale internetowe.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- rozumie wypowiedzi i teksty autentyczne dotyczące powyższego zakresu tematycznego;

- umie zdobywać i udzielać informacji dotyczących poszczególnych zagadnień realioznawczych;

- rozpoznaje i wyjaśnia fakty realioznawcze dotyczące danych zagadnień kulturowych i społeczno-politycznych;

- wykorzystuje zdobyte informacje w procesie komunikowania się;

- formułuje ustnie i pisemnie własne opinie i wnioski dotyczących realiów kulturowych i społeczno-politycznych kraju.

Metody i kryteria oceniania:

końcowe zaliczenie pisemne, egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Filipowicz
Prowadzący grup: Marcin Filipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.