Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne życie społeczno-polityczne Słowenii i instytucje kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5WZSLW Kod Erasmus / ISCED: 09.103 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie społeczno-polityczne Słowenii i instytucje kultury
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słoweński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka słoweńskiego na poziomie B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa; najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego w Słowenii; wskazanie ich historycznych przyczyn; ukazanie najważniejszych przejawów wzajemnego oddziaływania polityki i kultury.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów III roku studiów licencjackich, uczących się języka słoweńskiego. Ich formuła zakłada połączenie elementów praktycznej nauki języka i konwersatorium tematycznego. Przedmiotem zajęć jest z jednej strony przedstawienie sposobu funkcjonowania Słowenii jako bytu państwowego, aktualnych zjawisk społeczno-politycznych w kontekście ich genezy, polityki kulturalnej państwa - z drugiej zaś zapoznanie studentów ze słownictwem dotyczącym tych dziedzin. Formuła zajęć stwarza też okazję do utrwalania i rozwijania zdobytych wcześniej umiejętności językowych (rozumienia, mówienia, pisania). Celem zajęć jest zdobycie przez studentów umiejętności rozumienia warstwy językowej i merytorycznej współczesnych słoweńskich tekstów publicystycznych oraz wypowiadania się na aktualne tematy dotyczące zjawisk społecznych i politycznych.

Tematski sklopi:

• Državna ureditev, tranzicija, politične okoliščine življenja v Sloveniji

• Umetnost, kultura in politika, institucionalni okvir, prevladujoče ideologije, alternativna družbena gibanja

• Slovenski geopolitični položaj, Slovenci zunaj meja, emigracija, medkulturnost

• Vsakodnevno življenje, spremembe v načinu življenja (nakupovalna središča, eko moda)

• Prazniki in oblikovanje skupnosti

• Gospodarske razmere, ekonomske krize in upor državljanov

• Družbena vloga religije, zgodovina katoliške cerkve, protestantizem, muslimani v Sloveniji, druga verska gibanja

Literatura:

Materiały lektorskie: teksty adaptowane, artykuły prasowe i popularnonaukowe; materiały audio i audiowizualne, materiały ikonograficzne; portale internetowe.

Opracowania naukowe.

"Slovenska kronika XX. stoletja", red. Bojan Balkovec (et al.), Ljubljana: Nova revija, 2005-2006.

"Civilna družba v Sloveniji in Evropi: stanje in perspektive : zbornik razprav, SAZU", Ljubljana : Društvo Občanski forum: FDV, 1999 (izbrani članki).

"Antropološki vidiki življenja v mestih", red. Jaka Repič in Jože Hudales, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.

Marija Jurić-Pahor, "Narod, identiteta, spol: etno-nacionalna identiteta koroških in tržaških Slovenk in Slovencev", Trst: ZTT = EST, 2000.

Ksenija H. Vidmar, "Kozmopolitski patriotizem: historično-sociološki in etični vidiki neke paradigme", Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.

"Migracije in slovenski prostor od antike do danes: VII Izseljenstvo in priseljenstvo", red. Peter Štih, Bojan Balkovec, Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, s. 474–502.

Ahmed Pašić, "Islam in muslimani v Sloveniji", Sarajevo: Emanet, 2002.

"Urbana plemena : subkulture v Sloveniji v devetdesetih", red. Gregor Tomc,

Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999.

Rado Pezdir, "Slovenska tranzicija od Kardelja do tajkunov", Ljubljana: Časnik Finance, 2008.

"Politika praznovanja: prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem", red. Božidar Jezernik, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

– posiada podstawową wiedzę na temat zasad funkcjonowania państwa słoweńskiego

– orientuje się w zakresie najważniejszych zjawisk współczesnego życia społeczno-politycznego Słowenii

Student po ukończeniu kursu:

– wykazuje znajomość określonego słownictwa tematycznego

– rozumie warstwę językową i merytoryczną współczesnych słoweńskich tekstów publicystycznych, prawnych, politycznych i propagandowych

– potrafi udzielić informacji o poszczególnych zagadnieniach realioznawczych

– umie w języku słoweńskim sformułować własną opinię na aktualne tematy dotyczące zjawisk z zakresu współczesnego życia społecznego i politycznego

– właściwie odczytuje fakty dotyczące słoweńskiego życia społeczno-politycznego

– dostrzega historyczne źródło aktualnych zjawisk społecznych i politycznych

Metody i kryteria oceniania:

- ocena bieżącego przygotowania studenta do zajęć dydaktycznych.

Egzamin końcowy: pisemny i ustny.

Zakres egzaminu: wiadomości i słownictwo w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Cmiel-Bażant
Prowadzący grup: Marta Cmiel-Bażant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.