Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słowacki dla bohemistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LU9SLOBOH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Słowacki dla bohemistów
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

A1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę od zera.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką słowackiej wymowy i słowackiej sytuacji językowej, poznają podstawowe kategorie gramatyczne. Poznają słownictwo z różnych dziedzin życia codziennego. Zapoznają się ze sposobami zwracania się do różnych osób, typowymi zachowaniami językowymi. Poznają też niezbędne w procesie komunikacji zagadnienia socjokulturowe i realia życia na Słowacji.

Literatura:

Kamenárová, R. - Španová, E. - Ivoríková, Ľos H. a kol.: Krížom Krážom Slovenčina A1. 2., doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. 204 S.

Kamenárová, R. - Španová, E. - Ivoríková, Ľos H. a kol.: Krížom Krážom Slovenčina A2. 2., doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. 210 s.

Ivoríková, H. - Španová, E. - Kamenárová, R. a kol.: Krížom Krážom Slovenčina A1 + A2. Cvičebnica. 2., nezmenené vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. 234 s.

Efekty uczenia się:

Student/ka, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania. Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła:

- obecność na lektoracie (maksymalnie 3 neobecności na zajęciach w semestrze), bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, małe testy ze słownictwa i gramatyki, pisemne prace domowe - 40%

Test pisemny - 60 %.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Viera Luptáková
Prowadzący grup: Viera Luptáková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.