Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura drugiej połowy XX i początków XXI wieku - historia, społeczenstwo, popkultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-C062ES1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura drugiej połowy XX i początków XXI wieku - historia, społeczenstwo, popkultura
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach seminarium dyskutowane będą problemy literatury drugiej połowy XX wieku oraz literatury najnowszej.

Pełny opis:

Seminarium dotyczy dwudziestowiecznej literatury polskiej, skupia się na tematyce okupacji i wojny, Holocaustu, obrazie PRL w tekstach prozatorskich oraz zagadnieniach z pogranicza historii i literatury. W ramach seminarium mogą powstawać również prace dotyczące problemów literatury najnowszej (po 1989 roku), tematyki edytorskiej, jak i tematów związanych z szeroko pojętą kulturą oraz literaturą popularną.

Literatura:

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe? Gdańsk 1996.

K. Wójcik, Piszę pracę magisterską – poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności dłuższych wypowiedzi pisemnych niezbędnych do powstania samodzielnej pracy dyplomowej. Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dziedziny będącej przedmiotem seminarium oraz tematyki pracy dyplomowej; potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i oceniać informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy. Uczestnik seminarium posiada umiejętność analizy prac innych autorów, dobierania odpowiednich narzędzi badawczych do określonych problemów; poznaje warsztat pracy badacza, uwzględniający używanie technik informacyjno-komunikacyjnych, zna metody oraz analizy interpretacji tekstów literackich; potrafi planować i samodzielnie organizować pracę nad gromadzeniem i opracowywaniem materiału badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Po semestrze pierwszym – zaliczenie na podstawie zgromadzonej literatury przedmiotowej i podmiotowej, po semestrze drugim – na podstawie konspektu pracy przygotowanego i skonsultowanego z prowadzącym; po semestrze trzecim – na podstawie sfinalizowanego jednego rozdziału pracy magisterskiej, po semestrze czwartym – w oparciu o złożony wydruk komputerowy pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Sławomir Buryła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.