Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia i fizjologia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1AC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia i fizjologia człowieka
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W pierwszej części wykładu omawiane są podstawowe pojęcia z fizjologii człowieka, uwaga zwrócona jest na układy koordynujące działanie organizmu: nerwowy i hormonalny. Następnie omawiana jest fizjologia układu mięśniowego, układu oddechowego i krwionośnego. W drugiej części wykładu omówiona jest anatomia i fizjologia narządów umożliwiających mówienie, wydawanie dźwięków i słyszenie oraz regulacja działania tych narządów. Na koniec omawiane są podstawowe patologie mowy i słuchu.

Pełny opis:

Na wykładach omawiane są powiązania pomiędzy strukturą i pełnioną funkcją narządów. Wprowadzone jest pojęcie homeostazy. Omawiana jest: budowa i fizjologia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, różnorodność neurotransmiterów, ośrodki korowe, łuk odruchowy. Przedstawione jest fizjologia układu hormonalnego, omawiana jest różnorodność chemiczna hormonów, mechanizmów ich działania, regulacji wydzielania. Następnie przedstawiona jest budowa mięśnia szkieletowego i mechanizm jego skurczu. Współpraca pomiędzy układami przedstawiona jest na przykładzie anatomii i fizjologii układu oddechowego i krwionośnego. Omawiana jest wymiana gazowa, transport gazów we krwi, zaspakajanie zapotrzebowania organizmu na tlen. W drugiej części wykładu szczegółowo omawiana jest budowa aparatu mowy i słuchu, omawiana jest funkcjonowanie ośrodków słuchu oraz mowy: Broki i Wernickiego. Przedstawiana jest rola układu oddechowego w wytwarzaniu dźwięków. Omawiana jest plastyczność mózgu związana z uczeniem się języka. Na koniec omówione zostaną podstawowe jednostki patologiczne narządu głosu, słuchu i mowy.

Literatura:

- Traczyk W., Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Warszawa 2001.

- Ganong, W.F. – Fizjologia, podstawy fizjologii lekarskiej, PZWL, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po wykładzie student zna:

- podstawowe pojęcia fizjologiczne,

- budowę i funkcjonowanie układu nerwowego, hormonalnego, oddechowego, krwionośnego i mięśniowego człowieka

- anatomię i fizjologie narządu słuchu, mowy i dźwięku

- główne jednostki patologiczne narządów głosu, słuchu, mowy

Umiejętności:

Po wykładzie student potrafi

- wykazać związek pomiędzy strukturą a funkcja narządu

- wskazać drogę i mechanizm powstawania dźwięku i mowy

- wskazać drogę i mechanizm słuchu

- wykazać rolę układu nerwowego i hormonalnego w regulacji słuchu i mowy

- wykazać powiązania funkcjonalne pomiędzy układami w organizmie człowieka

Kompetencje społeczne:

Po wykładzie student

- rozumie potrzebę i zasadność współpracy z różnymi specjalistami: lekarzem, pedagogiem, psychologiem w zakresie diagnozowania i usprawniania osób z zaburzeniami mowy

- rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy o informacje z dziedzin medycznych pokrewnych logopedii

- promuje wzorce zdrowego trybu życia w działaniach z zakresu profilaktyki zdrowia, a w szczególności profilaktyki logopedycznej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest końcowy egzamin testowy zdany na ocenę pozytywną. Student jest dopuszczony do egzaminu na podstawie obecności na wykładach. Dopuszczalna jest nieobecność maksymalnie na dwóch wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markowska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Magdalena Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.