Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dysleksja – trudności w czytaniu i pisaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA3DY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dysleksja – trudności w czytaniu i pisaniu
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 3 rok I st.
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Czym jest dysleksja?

2. Przyczyny dysleksji - etiologia i patomechanizmy

3. Ryzyko dysleksji i dysleksja

4. Objawy dysleksji u dzieci w wieku szkolnym

5. Dysortografia, dysgrafia

6-7. Metody pracy terapeutycznej w dysleksji - podstawy

8. Zaliczenie pisemne

Poszczególne tematy mogą być realizowane na więcej niż jednym spotkaniu

Pełny opis:

Podczas zajęć przedstawione zostaną wybrane koncepcje tłumaczące przyczyny powstania dysleksji rozwojowej i jej charakterystyczne objawy. Studenci poznają symptomy ryzyka dysleksji rozwojowej i nauczą się prowadzić ćwiczenia logopedyczne wspomagające rozwój językowy dzieci z dysleksją.

Literatura:

• Gałkowski T., Jastrzębowska G. (2003), Logopedia- pytania i odpowiedzi., Opole, t. 2, s. 489-609.

• Bogdanowicz M. (2005), Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk. (i nowsze)

• Bogdanowicz M., Adryjanek A. (2004), Uczeń z dysleksją w domu, Gdańsk.

• Krasowicz-Kupis G. (2009), Psychologia dysleksji, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student wymienia przyczyny dysleksji, dysortografii i dysgrafii i ich objawy. (KS_W23)

UMIEJĘTNOŚCI

Student określa możliwości i umiejętności dziecka w określonym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń w rozwoju mowy i języka dziecka oraz trudności w nauce czytania i pisania. (KS_U12)

Student wskazuje sposoby pracy logopedycznej mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w zakresie czytania i pisania.

KOMPETENCJE

Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii, pedagogiki, psycholingwistyki, neuropsychologii i rozwoju mowy dziecka w opiece nad rozwojem mowy małego dziecka oraz w organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole.

Student rozumie potrzebę i zasadność współpracy z różnymi specjalistami: lekarzem, pedagogiem, psychologiem w zakresie diagnozowania i usprawniania osób z zaburzeniami mowy.

(KS_K08, KS_K011)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

1. obecność (dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu umożliwiająca zaliczenie zajęć: 1)

2. pozytywny wynik (>= 60%) z zaliczenia pisemnego (pytania otwarte i zamknięte)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gospodarczyk, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Joanna Gospodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.