Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski jako drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-DJP-WDD Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język polski jako drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Dydaktyka Języka Polskiego Jako Obcego
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach cyklu wykładów zostaną poruszone zagadnienia związane z psychopedagogicznymi i lingwistycznymi uwarunkowaniami akwizycji oraz uczenia się/nauczania języka polskiego jako drugiego kodu komunikacyjnego w tle uwarunkowań migracji.

Pełny opis:

W ramach cyklu wykładów zostaną poruszone zagadnienia związane z psychopedagogicznymi i lingwistycznymi uwarunkowaniami akwizycji oraz uczenia się/nauczania języka polskiego jako drugiego kodu komunikacyjnego w tle uwarunkowań migracji. Zaprezentowane zostaną także psychologiczne, socjologiczne oraz lingwistyczne uwarunkowania procesu stawania się osobą dwu- i wielojęzyczną.

Literatura:

Chłopek Z., Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne), Wrocław 2011.

Dakowska, M., O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej, Warszawa 2014.

Dubisz S., Sajkowska U. (red.), Język polski jako drugi kod komunikacyjny w Polsce, Warszawa 2015.

Gębal P.E., Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Kraków 2018.

Gębal P.E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa 2019.

Jędryka B.K., Język polski w polonijnej szkole na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey, USA, Warszawa 2012.

Pułaczewska H., Wychowanie do języka polskiego w Niemczech na przykładzie Ratyzbony, Łódź 2017.

Miodunka W., Glottodydaktyka polonistyczna: pochodzenie, stan obecny, perspektywy, Kraków 2016.

Pfeiffer, W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 2010.

Żurek A., Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych. Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

Po cyklu wykładów słuchacz będzie wiedział:

- czym jest język pierwszy, drugi, obcy oraz odziedziczony (pochodzenia);

- czym różni się akwizycja języka od procesu uczenia się;

- jak przebiega proces akwizycji języka w kontekście endo- i egzolingwalnym;

- w jaki sposób przebiega w wymiarze psychologicznym, socjologicznym oraz lingwistycznym uwarunkowania proces stawania się osobą dwu- i wielojęzyczną;

- jakie uwarunkowania psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne kształtują organizację i realizację zajęć z języka polskiego jako drugiego;

- w jaki sposób wdrażać pedagogiczne działania integracyjno-inkluzyjne wobec osób z doświadczeniem migracji.

Po cyklu wykładów student będzie znał i rozumiał psychopedagogiczne i lingwistyczne uwarunkowania procesu nauczania języka polskiego jako drugiego oraz znał metody i techniki nauczania polszczyzny jako drugiego kodu komunikacyjnego w tle uwarunkowań migracji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Przemysław Gębal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach cyklu wykładów zostaną poruszone zagadnienia związane z psychopedagogicznymi i lingwistycznymi uwarunkowaniami akwizycji oraz uczenia się/nauczania języka polskiego jako drugiego kodu komunikacyjnego w tle uwarunkowań migracji.

Pełny opis:

W ramach cyklu wykładów zostaną poruszone zagadnienia związane z psychopedagogicznymi i lingwistycznymi uwarunkowaniami akwizycji oraz uczenia się/nauczania języka polskiego jako drugiego kodu komunikacyjnego w tle uwarunkowań migracji. Zaprezentowane zostaną także psychologiczne, socjologiczne oraz lingwistyczne uwarunkowania procesu stawania się osobą dwu- i wielojęzyczną.

Literatura:

Chłopek Z., Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne), Wrocław 2011.

Dakowska, M., O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej, Warszawa 2014.

Dubisz S., Sajkowska U. (red.), Język polski jako drugi kod komunikacyjny w Polsce, Warszawa 2015.

Gębal P.E., Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Kraków 2018.

Gębal P.E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa 2019.

Jędryka B.K., Język polski w polonijnej szkole na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey, USA, Warszawa 2012.

Pułaczewska H., Wychowanie do języka polskiego w Niemczech na przykładzie Ratyzbony, Łódź 2017.

Miodunka W., Glottodydaktyka polonistyczna: pochodzenie, stan obecny, perspektywy, Kraków 2016.

Pfeiffer, W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 2010.

Żurek A., Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych. Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech, Kraków 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.