Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-DJP-WT Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Dydaktyka Języka Polskiego Jako Obcego
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat stopnia rozwoju polskiej dydaktyki językowej na tle rozwoju współczesnej europejskiej myśli glottodydaktycznej oraz umiejętności posługiwania się tą wiedzą w przygotowywaniu i krytycznej analizie zajęć glottodydaktycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat stopnia rozwoju polskiej dydaktyki językowej na tle rozwoju współczesnej europejskiej myśli glottodydaktycznej oraz umiejętności posługiwania się tą wiedzą w przygotowywaniu i krytycznej analizie zajęć glottodydaktycznych. Prezentowane z perspektywy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kierunki rozwoju dydaktyki językowej wspierać będą świadomość znaczenia profesjonalizmu i refleksji w przyszłych działaniach dydaktycznych słuchaczy, wykazujących cechy refleksyjnych praktyków i dysponujących stosownymi kompetencjami społecznymi. Słuchacze będą rozwijali umiejętność krytycznego podejścia do narzędzi polityki językowej i jej wpływu na organizację i realizację procesu kształcenia językowego.

Literatura:

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, CODN, Warszawa 2003.

Gębal P.E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Gębal P.E., Miodunka W.T., Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Janowska, I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Universitas, Kraków 2011.

Miodunka W.T., Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Sujecka-Zając, J., Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej, Wydawnictwo Werset, Lublin 2016.

Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik, A., Metodologia badań w glottodydaktyce, Flair, Kraków 2010.

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J., Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011.

.

Efekty uczenia się:

Po cyklu wykładów słuchacz będzie znał i rozumiał:

- kierunki rozwoju współczesnej dydaktyki języków obcych;

- wyznaczniki humanistyczne współczesnej dydaktyki języków obcych;

- współczesne podejścia do uczenia się i nauczania języków obcych;

- interdyscyplinarne związki współczesnej dydaktyki języków obcych z innymi dziedzinami naukowymi;

- mechanizmy rozwijania i funkcjonowania narzędzi polityki językowej i ich wpływu na organizację i realizację procesu kształcenia językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Przemysław Gębal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat stopnia rozwoju polskiej dydaktyki językowej na tle rozwoju współczesnej europejskiej myśli glottodydaktycznej oraz umiejętności posługiwania się tą wiedzą w przygotowywaniu i krytycznej analizie zajęć glottodydaktycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat stopnia rozwoju polskiej dydaktyki językowej na tle rozwoju współczesnej europejskiej myśli glottodydaktycznej oraz umiejętności posługiwania się tą wiedzą w przygotowywaniu i krytycznej analizie zajęć glottodydaktycznych. Prezentowane z perspektywy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kierunki rozwoju dydaktyki językowej wspierać będą świadomość znaczenia profesjonalizmu i refleksji w przyszłych działaniach dydaktycznych słuchaczy, wykazujących cechy refleksyjnych praktyków i dysponujących stosownymi kompetencjami społecznymi. Słuchacze będą rozwijali umiejętność krytycznego podejścia do narzędzi polityki językowej i jej wpływu na organizację i realizację procesu kształcenia językowego.

Literatura:

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, CODN, Warszawa 2003.

Gębal P.E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Gębal P.E., Miodunka W.T., Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Janowska, I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Universitas, Kraków 2011.

Miodunka W.T., Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Sujecka-Zając, J., Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej, Wydawnictwo Werset, Lublin 2016.

Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik, A., Metodologia badań w glottodydaktyce, Flair, Kraków 2010.

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J., Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011.

.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.