Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje książki i druku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A2DK Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje książki i druku
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotów obowiązkowych z I roku specjalizacji redaktorsko-wydawniczej:

Wprowadzenie do edytorstwa

Informacja naukowa w pracy edytora i wydawcy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład w syntetycznej formie przedstawić ma najważniejsze etapy rozwoju książki polskiej w kontekście europejskim jak również wybrane aspekty wiedzy o książce i jej twórcach.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

– przedstawić systematyczną wiedzę o dziejach książki polskiej w

kontekście książki zachodnioeuropejskiej potrzebną do zaliczenia

przedmiotu

– zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat:

a) rozwoju polskiej książki,

b) jej twórców

c) obrotu książką

d) teorii książki i nauki o książce

– przedstawieni zostaną:

a) najbardziej zasłużeni twórcy kultury dla dziejów książki polskiej w XIX i XX w.

b) wydawcy książki polskiej w kraju i na emigracji w XIX i XX w.

– ukazane zostaną polityczne konteksty rozwoju książki polskiej w XIX i XX w. oraz ruch wydawniczy na ziemiach polskich

– osobne zajęcia poświęcone zostaną miejscu książki w XXI w.

Literatura:

Zbysław Arct, Wybitni Polacy w służbie książki, Warszawa 1983.

Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Radosław Cybulski, Książka współczesna, Warszawa 1986.

Adam Bromberg, Książki i wydawcy, Warszawa 1993.

Paulina Buchwald-Pelcowa, Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego, Warszawa 1993.

Paulina Buchwald-Pelcowa, Historia literatury i historia książki, Kraków 2005.

Svend Dahl, Dzieje książki, Wrocław 1965.

Andrzej Kłossowski, Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki, Wrocław 1984.

Małgorzata Komza, Mickiewicz ilustrowany, Wrocław 1987.

Bogumiła i Marceli Kosmanowie, Tytus Działyński i jego dzieło, Wrocław 1978.

Kazimierza Maleczyńska, Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów, Wrocław 1987.

Krzysztof Migoń, Z dziejów nauki o książce, Wrocław 1979.

Jan Okopień, Pionierzy czarnej sztuki 1473-1600, Warszawa 2002.

Stanisław Siekierski, Książka literacka, Warszawa 1992.

Elżbieta Skierkowska, Wyspiański – artysta książki, Wrocław 1960.

Janusz Sowiński, Adam Półtawski. Typograf artysta, Wrocław 1988.

Janusz Sowiński, Typografia wytworna w Polsce 1919-1939, Wrocław 1995.

Anna Żbikowska-Migoń, Historia książki w XVIII w., Warszawa 1989.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

WIEDZA

1. Opisać strukturę i właściwości książki

2. Scharakteryzować rozwój ruchu wydawniczego na ziemiach

polskich i na emigracji w XIX i XX w.

2. Operować podstawowymi pojęciami z zakresu bibliologii i dziejów wydawnictw

UMIĘJĘTNOŚCI

1. Wyjaśnić genezę poszczególnych elementów współczesnej książki

2. Dokonywać rozpoznania stylistycznych cech książki polskiej od

XV do XX w.

3. Rozpoznać podstawowe problemy obiegu książki w aspekcie

historycznym i współczesnym

POSTAWY

1. Postrzegać książkę jako zbiór elementów technicznych i

semiotycznych oraz rozumieć zależność między nim

2. Rozumieć zachodzące przemiany w artystycznym i formalnym

kształcie książki

3. Docenić różnorodność form książki i być świadomym dalszych

dróg jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania egzaminacyjne: problematyka poruszana na wykładzie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.