Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rzym i świat sródziemnomorski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DSASR Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Rzym i świat sródziemnomorski
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie z aktywnym udziałem uczestników prezentujących tematy swoich prac magisterskich lub wybrane problemy z tych prac, zakończonych dyskusja pod przewodnictwem osoby prowadzącej seminarium

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uczestnicy seminarium w trakcie zajęć nabywają umiejętność pisania i ustnej prezentacji tekstów naukowych na wybrany przez siebie temat z zakresu archeologii starożytnego Rzymu

Pełny opis:

Rzym, Ateny, Pergamon, Efez, Sydon, Aleksandria, Kyrene, Leptis Magna, Kartagina ... Świat śródziemnomorski w dobie rzymskiej dominacji był świadkiem prawdziwej globalizacji. Niezależnie od oddalenia od ośrodka władzy, mimo niejednokrotnie silnych lokalnych tradycji, bez mała każdy zakątek świata podbijanego przez Rzymian podlegał romanizacji. Jej efekty można zauważyć nie tylko w sferze polityki, lecz także w procesach ekonomicznych, zmianach społecznych i kulturalnych, w architekturze i sztuce danego regionu.

Uczestnicy seminarium będą wybierać i opracowywać tematy prac magisterskich (lub rocznych), których problematyka ma dotyczyć rzymskiej kultury, sztuki i architektury Urbs i prowincji rzymskich. Pomocą w wyborze służyć będzie lista tematów sporządzona przez prowadzących, wśród których część dotyczyć będzie zabytków rzymskich ze zbiorów Galerii Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie

Literatura:

Literatura podawana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zainteresowań studentów, a także w powiązaniu z wybranym tematem pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

student ma podstawową wiedzę o warsztacie badawczym archeologa i potrafi ją we właściwy sposób ją wykorzystać czyli

1. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, w oparciu o źródła polskie i obcojęzyczne, wykazując się jednocześnie umiejętnością ich krytycznej selekcji

2. potrafi podejmować problemy badawcze, formułować samodzielne hipotezy i krytycznie odnosić się do tych juz istniejących

3. potrafi w sposób merytoryczny przedstawiać własne poglądy, zarówno w ustnej prezentacji jak i w obszerniejszej pracy pisemnej

4. Umie opracować zabytki sztuki starożytnej (sporządzić poprawnie katalog, określić czas i miejsce ich powstania, wyczerpująco je zinterpretować).

5. rozumie pojęcia i zasady z zakresu szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej , wie na czym polega rzetelność uzyskanych wyników badań.

6. Rozumie znaczenie historii i archeologii Rzymu i cesarstwa rzymskiego w studiach nad rodowodem społeczeństw Europy.

Efekty zajęć są sprawdzane na bieżąco w trakcie zajęć w I i II semestrze

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Podstawą dla oceny jest prezentacja pracy (raz w semestrze) na wybrany przez siebie temat. Kryterium oceny stanowią umiejętność stworzenia logicznego planu pracy, zebrania i wykorzystania bibliografii. Przy ocenie pod uwagę brana jest również regularna obecność na zajęciach oraz aktywny udział w dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski, Monika Rekowska, Tomasz Waliszewski
Prowadzący grup: Piotr Jaworski, Monika Rekowska, Tomasz Waliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.