Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia podwodna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DSPOD Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia podwodna
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zajęcia obowiązkowe dla studentów zainteresowanych pisaniem pracy magisterskiej z zakresu archeologii podwodnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka badań podwodnych na śródlądziu – osady nawodne, mosty, porty rzeczne i przeprawy-brody w Polsce i Europie. Dydaktyka warsztatu pisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Problematyka badań podwodnych na śródlądziu i wodach otwartych.

1. Archeologia podwodna mostów i przepraw.

2. Archeologia podwodna portów i wraków.

3. Metodyka pisania pracy magisterskiej.

4. Konsultacje i zajęcia praktyczne z materiałami z badań.

5. Problematyka konserwatorska badań podwodnych.

Literatura:

Chudziak W., Kaźmierczak R. (eds), The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval Gateway into West Pomerania, Toruń 2014.

Chudziak W., Kaźmierczak R., Niegowski J., Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski. Katalog stanowisk (badania 2006-2009), Toruń 2011.

Chudziak W., Kaźmierczak R., Niegowski J., Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski. Katalog stanowisk (badania 2011–2015), Toruń 2016.

Crumlin-Pedersen O., Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain. A Personal Account, Maritime Culture of the North 3, Roskilde 2010.

Ford B., Hamilton D.L., Catsambis A. (red.), The Oxford Handbook of Maritime Archaeology, Oxford 2013.

Gackowski J., Osiedla nawodne z Mołtajn i Pieczarek na tle osadnictwa Pojezierza Mazurskiego we wczesnej epoce żelaza, "Światowit" N.S. 2 (43), 2000, s. 65-69.

Kola A., Wilke G., Archeologia podwodna. Badania w akwenach Europy Środkowej i Wschodniej, Toruń 1985.

Kurnatowska Z. (ed.), Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, vol. I: Mosty traktu gnieźnieńskiego, „Biblioteka Studiów Lednickich”, vol. V, Lednica-Toruń 2000.

Łapo J.M., Ossowski W., Osiedla nawodne kultury kurhanów zachodniobałtyjskich na Pojezierzu Ełckim i Krainie Wielkich Jezior Mazurskich w świetle ostatnich badań weryfikacyjnych, [w:] Barbaricum, 1994, t. 3, s. 73-78.

Kola A., Wilke G. (eds), Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, vol. II: Mosty traktu poznańskiego (wyniki archeologicznych badań podwodnych prowadzonych w latach 1986–2003), Kraków 2014.

McGrail S., Boats of the World from the Stone Age to Medieval Times, Oxford 2001.

Nowakiewicz T. (ed.), Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Herrn-See) na Pomorzu Zachodnim / Ancient Sacrificial Place in the Lake in Lubanowo (former Herrn-See) in West Pomerania, Warszawa 2016.

Ossowski W., Przemiany w szkutnictwie rzecznym w Polsce. Studium archeologiczne, Prace Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku B/I, Gdańsk 2010.

Efekty uczenia się:

Zajęcia obejmują opanowanie umiejętności warsztatowych niezbędnych do napisania pracy magisterskiej oraz prezentację wyników kwerendy prowadzonej dla celów powstania ww. pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Efektem końcowym zajęć jest w pełni ukształtowana praca magisterska lub też zadowalający stan kwerendy do ww. pracy. Dodatkową przesłanką do wystawienia oceny jest frekwencja

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.