Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przekład i opracowanie tekstu źródłowego Churbn Otwock, Falenic, Karczew, red. B. Orenstein, Bamberg 1948.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-JS-KON19-MPOL Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Przekład i opracowanie tekstu źródłowego Churbn Otwock, Falenic, Karczew, red. B. Orenstein, Bamberg 1948.
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich, II stopień
Przedmioty uzupełniające, Studia Żydowskie, II stopień
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Zaawansowana znajomość języka jidysz. Zaliczenie lektoratu języka jidysz na poziomie IV.


Skrócony opis:

W tym miejscu można umieścić opis treści programowych dla przedmiotu znajdujący się już w programie studiów. W przypadku przedmiotów nieobowiązkowych, które nie figurują w programie, zaleca się maksymalną zwięzłość (ok. 1000 znaków)

Przekład i opracowanie tekstu źródłowego Churbm Otwock, Falenic, Karczew, red. B. Orenstein, Bamberg 1948.

Pełny opis:

Należy określić ogólny zakres tematyczny przedmiotu, z uwzględnieniem tego, że zajęcia w kolejnych latach mogą znacząco różnić się pod względem treści szczegółowych (jak w przypadku ćwiczeń epokowych) w zależności od prowadzącego.

Zajęcia polegają na przygotowaniu przekładu i na opracowaniu źródła jakim jest wydany w jidysz tekst Churbm Otwock, Falenic, Karczew, red. B. Orenstein, Bamberg 1948. Po zakończeniu prac translatorskich i edycyjnych efekt wysiłku grupy studenckiej zostanie przekazany Ośrodkowi Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, który zobowiązał się go wydać do końca 2020 roku.

Literatura:

Literatura zalecana do zaliczenia przedmiotu. W przypadku zajęć obowiązkowych, prowadzonych w wielu grupach można się ograniczyć np. do podstawowych podręczników.

(do 65 tys. znaków)

Podmiotowa: Churbm Otwock, Falenic, Kaczew, red. B. Orenstein, Bamberg 1948

Pomocnicza: Jisker-buch. Otwock-Karczew/Memorial book of Otvotsk and Kartshev, red. Sh. Kanc, Tel Aviv 1968

Efekty uczenia się:

Efekty dla przedmiotu powinny zawierać się w efektach kierunkowych zapisanych w programie studiów. Do każdego przedmiotu obowiązkowego w programie studiów przyporządkowane zostały określone efekty kierunkowe (kody pod opisem treści programowych), napisane w sposób możliwie ogólny. Na poziomie przedmiotu efekty uczenia się powinny być zdefiniowane w taki sposób, by mogły pomieścić się w nich wszystkie oferowane zajęcia z tego przedmiotu (np. z ćwiczeń epokowych). Należy wskazać, jakie umiejętności i kompetencje ma mieć każdy student, który zaliczy zajęcia z danego przedmiotu, w sposób możliwie przystępny, zrozumiały dla studenta.

Student:

– odczytuje tekst rękopiśmienny i drukowany sporządzony w języku jidysz

– posiada poszerzoną wiedzę na temat dialektów i rejestrów języka jidysz

– posiada poszerzoną wiedzę na temat warsztatu translatorsko-edytorskiego

Metody i kryteria oceniania:

Należy podać sposób weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów uczenia się określonych dla przedmiotu. UWAGA! Podstawowa informacja o metodach weryfikacji efektów uczenia się znajduje się już w programie studiów przy każdym z przedmiotów obowiązkowych. W tym miejscu należy przed wszystkim wskazać, co jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Uczestnictwo w zajęciach (70% obecności), aktywność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.