Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polskie narracje antysemickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-JS-KON20-AMOL Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Polskie narracje antysemickie
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich, II stopień
Przedmioty fakultatywne, Studia Żydowskie (I stopień)
Przedmioty uzupełniające, Studia Żydowskie, II stopień
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich, II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość historii XX-wiecznej Europy.

Skrócony opis:

Konwersatorium, zostanie poświęcone najważniejszym zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania antysemickich narracji w polskiej literaturze i kulturze - ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku

Pełny opis:

Konwersatorium, zostanie poświęcone najważniejszym zagadnieniom dotyczącym problematyki funkcjonowania polskiego antysemityzmu w XIX i XX wieku.. Obiektem analiz będą nie tylko zapisy literackie, ale także dokumenty ikonograficzne. Za przedmiot dyskusji służyć mają nie tylko teksty literackie, ale też zagadnienia poświęcone istnieniu nowoczesnej narracji antysemickiej, jej odmianom wykształconym w różnych wersjach dyskursu.

Literatura:

1. dyskusja pt. jak rozumiemy antysemityzm, jak opisać tę kategorię w wersji synchronicznej oraz diachronicznej - wstępne ustalenia.

2. Poliakov Leon, Antysemityzm tom.3 (fragmenty);

3. Umińska Bożena, Antysemityzm . Niezamknięta historia.

4. Neuger Leopold, Antysemickie wątki w polskim kanonie literackim, w: Teksty Drugie 2008, nr 6; Henryk Markiewicz, Przeciw nienawiści i pogardzie, w; Teksty Drugie 2004/6; Janion Maria, Bohater, spisek, śmierć (fragm.)

5. Domagalska Małgorzata, Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach "Roli" (1883-1912).

6. Domagalska Małgorzata, Antysemityzm dla inteligencji?

7. Lipski Jan Józef, Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego - fragm. , Rudnicki Szymon, Falanga (fragm.)

8. Gelber Mark H. Czym jest antysemityzm literacki?

w: Jewish Social Studies, vol. 47, no. 1 (winter 1985), s. 1–20.

+ teksty literackie napisane w języku polskim w wiekach wcześniejszych czyli tradycja antysemickiego dyskursu - przykłady różnych narracji kultury

9. Umińska Bożena, Postać z cieniem

10. Brykczyński Paweł, Gotowi na przemoc, fragm.

11. Borwicz Michał M., Organizowanie wściekłości

12. Keff Bożena, Strażnicy fatum. Literatura dekad powojennych…

13. Zawadzka Anna, Żydokomuna; też - Leder Andrzej, Pomniki; Janicka Elżbieta, Corpus Christi, corpus delicti – nowy kontrakt narracyjny.

14. Głowiński Michał, Marcowe gadanie, Pismak 1863 roku;

15. teksty współczesne - obecność antysemityzmu w dyskursie publicznym po 1989 roku.

Efekty uczenia się:

1. Zaliczone konwersatorium sprawi, iż wiedza studenta o różnorodności kulturowej historii Polski zostanie poszerzona o znaczącą część.

2. Student będzie potrafił analizować zjawiska (literatura, ikonografia) dotyczące wyobrażeń i sposobów kreowania nowoczesnej wersji antysemickich stereotypów.

3. Społeczne kompetencje uczestnika zajęć zostaną wzbogacone, dzięki zdobytej wiedzy i przeczytanym lekturom; przyczyni się to do głębszej znajomość dziejów kultury oraz do bardziej otwartej postawy wobec odmienności kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny pracy studenta dokonuje się na podstawie jego bieżącej aktywności w trakcie trwania zajęć. Każda nieobecność powyżej dwóch w semestrze wymaga ustnego zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Alina Molisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium, zostanie poświęcone najważniejszym zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania antysemickich narracji w polskiej literaturze i kulturze - ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku.

Pełny opis:

Konwersatorium, zostanie poświęcone najważniejszym zagadnieniom dotyczącym problematyki funkcjonowania polskiego antysemityzmu w XIX i XX wieku.. Obiektem analiz będą nie tylko zapisy literackie, ale także dokumenty ikonograficzne. Za przedmiot dyskusji służyć mają nie tylko teksty literackie, ale też zagadnienia poświęcone istnieniu nowoczesnej narracji antysemickiej, jej odmianom wykształconym w różnych wersjach dyskursu.

Literatura:

1. dyskusja pt. jak rozumiemy antysemityzm, jak opisać tę kategorię w wersji synchronicznej oraz diachronicznej - wstępne ustalenia.

2. Poliakov Leon, Antysemityzm tom.3 (fragmenty);

3. Umińska Bożena, Antysemityzm . Niezamknięta historia.

4. Neuger Leopold, Antysemickie wątki w polskim kanonie literackim, w: Teksty Drugie 2008, nr 6; Henryk Markiewicz, Przeciw nienawiści i pogardzie, w; Teksty Drugie 2004/6; Janion Maria, Bohater, spisek, śmierć (fragm.)

5. Domagalska Małgorzata, Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach "Roli" (1883-1912).

6. Domagalska Małgorzata, Antysemityzm dla inteligencji?

7. Lipski Jan Józef, Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego - fragm. , Rudnicki Szymon, Falanga (fragm.)

8. Gelber Mark H. Czym jest antysemityzm literacki?

w: Jewish Social Studies, vol. 47, no. 1 (winter 1985), s. 1–20.

+ teksty literackie napisane w języku polskim w wiekach wcześniejszych czyli tradycja antysemickiego dyskursu - przykłady różnych narracji kultury

9. Umińska Bożena, Postać z cieniem

10. Brykczyński Paweł, Gotowi na przemoc, fragm.

11. Borwicz Michał M., Organizowanie wściekłości

12. Keff Bożena, Strażnicy fatum. Literatura dekad powojennych…

13. Zawadzka Anna, Żydokomuna; też - Leder Andrzej, Pomniki; Janicka Elżbieta, Corpus Christi, corpus delicti – nowy kontrakt narracyjny.

14. Głowiński Michał, Marcowe gadanie, Pismak 1863 roku;

15. teksty współczesne - obecność antysemityzmu w dyskursie publicznym po 1989 roku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.