Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka historii w szkole podstawowej (cz.1) (Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 2017)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2SN17-DH1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii w szkole podstawowej (cz.1) (Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 2017)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, Historia (program od 2017)
Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Literatura:

Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

• zna cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo zapisane w Podstawie programowej kształcenia ogólnego;

• opisuje rodzaje metod kształcenia stosowane na II etapie edukacyjnym;

• zna zasady formułowania celów i efektów kształcenia.

Umiejętności

• systematyzuje cele kształcenia, formułuje cele ogólne i szczegółowe w ujęciu operacyjnym;

• prawidłowo odczytuje cele kształcenia i treści nauczania zapisane w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu historia na II etapie edukacyjnym;

• dobiera metody nauczania pozwalające osiągnąć sformułowane dla danej lekcji cele edukacyjne;

• rozróżnia cele i efekty kształcenia.

Kompetencje społeczne

• rozumie potrzebę współpracy z uczniami przy realizacji założonych celów;

• dostrzega konieczność dostosowywania metod nauczania do potrzeb edukacyjnych uczniów;

• ma świadomość konieczności stałego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych;

• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.