Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia (Historia starożytna ziem polskich)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3ARCH Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia (Historia starożytna ziem polskich)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład prezentujący historię starożytną ziem polskich z uwzględnieniem szerszego tła przemian kulturowych następujących na przestrzeni kolejnych epok na obszarze Starego Świata.

Przedmiot obowiązkowy w ramach programu studiów licencjackich na kierunku Historia.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następującą tematykę:

1. Wprowadzenie do archeologii ze szczególnym uwzględnieniem:

-podstawowej terminologii, podstaw periodyzacji dziejów oraz podziałów chronologicznych;

-rodzajów źródeł archeologicznych, metod ich analizy i interpretacji oraz możliwości wykorzystania ich w pracy historyka;

2. Skrócony zarys dziejów ziem polskich z uwzględnieniem szerszego tła przemian kulturowych na przestrzeni kolejnych epok:

-starszej epoki kamienia (paleolit)

-środkowej epoki kamienia (mezolit)

-młodszej epoki kamienia (neolit)

-epoki brązu

-wczesnej epoki żelaza

-okresu przedrzymskiego

-okresu wpływów rzymskich

-okresu wędrówek ludów

3. Prezentację głównych jednostek taksonomicznych i najważniejszych stanowisk archeologicznych w poszczególnych okresach ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej charakterystycznych zabytków;

4. Poruszane są także najważniejsze kwestie związane z przemianami społecznymi i gospodarczymi na przestrzeni epok kamienia, brązu oraz żelaza

Wykład obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z prehistorią i protohistorią ziem polskich (od antropogenezy do początków wczesnego średniowiecza) z uwzględnieniem szerszego tła przemian kulturowych na obszarze Starego Świata.

Literatura:

Zob. sylabusy poszczególnych zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student posiada:

-podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk historycznych, stosowanej terminologii, rodzajach źródeł archeologicznych, metodach ich analizy i interpretacji;

-wiedzę o możliwości wykorzystania źródeł archeologicznych w pracy historyka

-podstawową wiedzę ogólną o rozwoju człowieka w pradziejach (rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy);

-potrafi wskazać najważniejsze jednostki kulturowe, stanowiska i odkrycia w kolejnych okresach chronologicznych (epoka kamienia, epoka brązu i żelaza);

-posiada świadomość roli i znaczenia pradziejowego dziedzictwa kulturowego;

-posiada świadomość roli oraz znaczenia źródeł archeologicznych w odtwarzaniu przeszłości, nie tylko pra- i protohistorycznej, ale także w poszczególnych okresach historycznych (z uwzględnieniem historii najnowszej);

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący kwestionariusz pytań z zakresu historii starożytnej ziem polskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Domaradzka
Prowadzący grup: Sylwia Domaradzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.