Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Kancelaria i archiwum bieżące

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3SA-KAB Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Kancelaria i archiwum bieżące
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie archiwistyką i zarządzaniem dokumentami.

Skrócony opis:

Treści kształcenia: modele organizacji kancelarii XX-XXI w.: system tradycyjny, system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system tradycyjny: pojęcia kancelaryjne, dokumenty zarządzania dokumentacją – instrukcje kancelaryjna i o zakresie działania i organizacji archiwum zakładowego, jednolity rzeczowy wykaz akt w praktyce kancelaryjnej, obieg dokumentacji, obieg informacji, akta spraw i serie w kancelarii współczesnej, wykorzystanie narzędzi informatycznych, modele organizacji archiwum, standardy archiwum bieżącego – instrukcje, ewidencja archiwum bieżącego, opis w archiwum bieżącym, zabezpieczenie dokumentacji w archiwum bieżącym.

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Studia I stopnia.

Pełny opis:

Treści kształcenia: modele organizacji kancelarii XX-XXI w.: system tradycyjny, system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system tradycyjny: pojęcia kancelaryjne, dokumenty zarządzania dokumentacją – instrukcje kancelaryjna i o zakresie działania i organizacji archiwum zakładowego, jednolity rzeczowy wykaz akt w praktyce kancelaryjnej, obieg dokumentacji, obieg informacji, akta spraw i serie w kancelarii współczesnej, wykorzystanie narzędzi informatycznych, modele organizacji archiwum, standardy archiwum bieżącego – instrukcje, ewidencja archiwum bieżącego, opis w archiwum bieżącym, zabezpieczenie dokumentacji w archiwum bieżącym.

Ostateczną listę tematów ustala prowadzący.

Spis tematów zawarty jest w sylabusie.

Literatura:

Literatura zawarta jest w sylabusie zajęć w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

1. zna cykle życia dokumentacji (kancelaria – archiwum bieżące – archiwum wieczyste),

2. zna różne modele organizacji kancelarii,

3. zna różne modele organizacji archiwum zakładowego,

4. zna dokumenty zarządzania dokumentacją.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

1. umie wskazać cykl życia dokumentacji,

2. potrafi określić zasady obiegu dokumentacji w systemie kancelaryjnym,

3. potrafi dokonać analizy dokumentów służących zarządzaniu dokumentacją,

4. umie sporządzić spis zdawczo-odbiorczy oraz inne pomoce ewidencyjne archiwum zakładowego,

5. potrafi prowadzić ewidencję archiwum zakładowego.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

1. wykazuje poszanowanie dla racjonalnego systemu zarządzania dokumentacją opartego na zapisanych zasadach regulujących to zjawisko,

2. propaguje szacunek dla tworzonej dokumentacji i racjonalnych metod jej zabezpieczenia (właściwej ewidencji i warunków przechowywania).

Metody i kryteria oceniania:

1. Udział w dyskusji.

2. Znajomość literatury przedmiotu.

3. Umiejętność tworzenia własnych udokumentowanych tez.

4. Odpowiednia frekwencja.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.