Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biblia: teksty i ich historia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-BIB Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Biblia: teksty i ich historia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu przedstawieniu kluczowych zagadnień z dotyczących Biblii, procesu jej powstawania oraz typów tekstów wchodzących w skład kanonów.

Omówione zostaną różne typy literatury biblijnej oraz zagadnienia stanowiące o specyfice tej literatury.


Nie wymagana jest żadna wstępna wiedza, ani konkretne umiejętności.


Skrócony opis:

Zajęcia w ramach kierunku studiów Historia i kultura Żydów.

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących Biblii w historyczno-literackim kontekście czasów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu jej powstawania i recepcji oraz gatunków literackich wchodzących w jej skład.

Pełny opis:

W czasie zajęć będą omawiane następujące zagadnienia:

1. Kwestia kanonu: rozmaite kanony Biblii;

2. Literatura deuterokanoniczna; apokryfy, pseudoepigrafy;

3. Gatunki literackie wchodzące w skład Biblii: historiografia, prawodawstwo, teksty prorocze, poezja, literatura mądrościowa;

4. Podstawowe teorie i podejścia naukowe do Biblii: tradycja a nauka; „szkoła” maksymalistyczna i „szkoła” minimalistyczna; krytyka źródeł i krytyka redakcyjna; krytyka historyczna i świadectwa archeologiczne;

5. Treść i struktura poszczególnych ksiąg biblijnych w historyczno-literackim kontekście czasów, w których powstawały.

Zob. "zakres tematów" w sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza

– ma wiedzę na temat procesu narastania literatury biblijnej;

– ma wiedzę na temat kanonów biblijnych, starożytnych tłumaczeń Biblii oraz komentarzy biblijnych;

– ma wiedzę na temat procesów kanonizacji tekstów biblijnych;

– dysponuje wiedzą dotyczącą rozwoju piśmiennictwa w Palestynie w epoce żelaza;

Umiejętności

– rozróżnia typy i gatunki literackie w obrębie tekstów biblijnych;

– potrafi wskazać zależności między tekstami i podobieństwa literatury biblijnej do wybranych tekstów powstałych w innych kulturach;

– potrafi wskazać wzajemne oddziaływanie intelektualnych prądów w obrębie tradycji biblijnej;

Kompetencje społeczne

– rozumie, że formowanie się tradycji religijnych ma charakter dynamiczny;

– rozumie wzajemne związki między różnymi typami literatury, ich odmienne interpretacje i zastosowania;

– rozumie istotę procesów kanonizacji tekstów normatywnych jako zjawisko tworzenia ortodoksji.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Marzena Zawanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.